Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

e-logistik - din partner på tillväxtresan!

e-logistik är ett företag inom tredjepartslogistik för e-handel, vilket innebär att man sköter logistiken åt andra och agerar som en mellanhand. Ambitionen är att vara den ledande 3PL-aktören för svenska e-handelsföretag med internationella tillväxtambitioner. e-logistik (Portomus inräknat) hanterar idag över 2 miljoner försändelser varav ca 60% går internationellt. Bolaget erbjuder även tjänster som lagerhotell, marknadskommunikation, porto- och fraktoptimering, legopackning samt kundtjänst. e-logistik finns med lager och huvudkontor i Götene, returhubb i Tyskland via partnerskap samt med säljkontor i Göteborg.

www.elogistik.se

* e-logistik är samlingsnamnet för hela koncernen bestående av moderbolaget Eilogistik AB samt de båda helägda dotterföretagen Eilogistik Marknadsservice AB och Portomus AB

Eilogistik Marknadsservice AB