Fotograf: Åke Gunnarsso/VUE Fotograf
Fotograf: Åke Gunnarsso/VUE Fotograf

Blogginlägg -

Uppföljning av Einar Mattssons hissar

I Stockholm finns det cirka 60 000 hissar. Enligt Boverkets statistik från 2016 hade cirka tredjedel av dem någon form av besiktningsanmärkning vid den årliga besiktningen. Av dessa har cirka 7 % av hissarna en anmärkning som kräver att hissen åtgärdas och ombesiktas innan de får tas i bruk igen.

Einar Mattsson har drygt 300 hissar och 12 av dem har fått anmärkningar som gör att de inte får köras om de inte är ombesiktigade. Hissen på S:t Eriksgatan 116 har varit avstängd sedan den 29 april och hissen på S:t Eriksgatan 114 är avstäng för ombyggnad sedan 8 april. 

De omtalade hissarna som varit i drift är åtgärdade och ombesiktade. Ombesiktning skedde i början av vecka 19.

Övriga hissar är besiktade och godkända sedan tidigare. 

Kontrollprogram för hissar

Vi har ett kontrollprogram för att löpande se över våra hissar. Det betyder att alla hissar besiktas varje år. Om behov finns åtgärdas hissen och ombesiktas. En del hissar behöver en mindre reparation. Några kanske behöver byggas om eller rent av bytas ut. Har man 300 hissar behöver alltid någonting repareras eftersom hissar precis som allt annat i en fastighet slits.

När en hiss av någon anledning går sönder ska hisserviceföretaget åka dit och åtgärda hissen. Inställelsetiden under vardagar är 30 minuter om någon sitter fast övriga tider på dygnet är 1 timme. När en besiktning görs och hissen underkänns ska åtgärder genomföras skyndsamt av vårt hiss-serviceföretag och besiktning ska beställas direkt. Innan åtgärd körs inte hissen.

Vid vissa tillfällen har vi ställts i kö för besiktning av en hiss som åtgärdats. Det har kunnat ta upp till två veckor innan besiktningen genomförts. Vi har då ställts inför en målkonflikt mellan att låta hyresgästerna använda den åtgärdade hissen eller att låta dem vara utan hiss i väntan på ombesiktning. Vi har då valt att sätta hissen i drift när åtgärden är genomförd. Det är för att vi har hyresgäster som är i stort behov av hissen för att komma ut t. ex äldre, personer med funktionshinder och hyresgäster som av andra skäl behöver den. Som fastighetsägare har vi alltid ett ansvar för att ingen skadas av vara i eller utanför huset. Det är ett ansvar vi tar på största allvar.

Vi är inte nöjda och ser över rutinerna

Men vi är inte nöjda med hur det har fungerat och har nu tillsammans med hisserviceföretaget vi anlitar börjat arbeta för att snabbare få till besiktningar så att våra hyresgäster kan känna sig trygga med att använda de reparerade hissarna.

Vi kommer också att följa upp hisserviceföretagets arbete tätare och noggrannare för att minska antalet besiktningsanmärkningar. 

Så gör du som hyresgäst om hissen inte fungerar

Det du kan göra är att alltid anmäla ett fel. Fel på hissen anmäler du till vårt hisserviceföretag. Kontaktuppgifter till dem finns i hissen eller i trappuppgången. De ska då komma ut och åtgärda hissen. Om felet inte går att åtgärda direkt stängs den av. Hissar är komplexa installationer och ibland kan det krävas större åtgärder. Får du inte kontakt med hiss-serviceföretaget ska du ringa till oss på Einar Mattsson. 

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • einar mattsson fastighetsförvaltning

Einar Mattsson-koncernen har varit verksam på Stockholms fastighetsmarknad sedan 1935. De andra verksamheterna i koncernen utgörs av projektutveckling, fastighetsförvaltning, bygg och övriga investeringar.

Läs mer om oss på  www.einarmattsson.se och Facebook

Presskontakt

Ewelina Holm

Ewelina Holm

Presskontakt Press- och kommunikationschef 0765-426720