Pressmeddelande -

Arne Karlsson blir ledamot i Einar Mattsson ABs styrelse

Arne Karlsson har i september valts in som ledamot i Einar Mattsson ABs styrelse. Vid bolagsstämman 2013 träder han in som styrelseordförande efter Magnus Schmidt som framgångsrikt lett styrelsens arbete sedan 2003. Under Magnus tid som ordförande har det samlade värdet på Einar Mattssonbolagens egna kapital mer än fördubblats.

Arne Karlsson är utöver engagemanget i Einar Mattsson styrelseordförande i Ratos och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) samt styrelseledamot i Bonnier Holding, Bonnier AB och AP Möller Maersk.

De övriga ledamöterna i styrelsen är Lennart Bernhardtson, Henrik Didner, Marianne Ränk, Ristjan Ränk, Anders Ränk, Kristina Ränk och Stefan Ränk.

-Vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Arne i styrelsen. Hans erfarenhet från att arbeta med familjeföretag och företagsutveckling passar väl in med våra ambitioner att vara engagerade, omtänksamma och framåt i det vi tar oss an, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet.

-Med sin industriella bakgrund och breda styrelseerfarenhet har Magnus Schmidt skickligt lotsat oss genom generationsskiften på såväl ägar- som operativ nivå. Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på Magnus insatser som ordförande avslutar Anders Ränk.

För mer information, kontakta:

Anders Ränk
tfn: 08 586 265 36

 

Arne Karlsson
tfn: 070 379 79 79

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • styrelseordförande
  • einar mattsson fastighets ab
  • einar mattsson ab
  • arne karlsson

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Stor-Stockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Einar Mattsson är idag en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. Sammanlagt sysselsätter bolagen cirka 350 medarbetare och omsatte under 2011 drygt en miljard kronor.

Läs mer om oss på  www.einarmattsson.se

Kontakter

Ewelina Holm

Presskontakt Press- och kommunikationschef 0765-426720