Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VINCI Energies förvärvar Eitech-koncernen

VINCI Energies och Eitechs huvudägare i form av familjen Tannergård har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen. Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCIs dotterbolag specialiserat inom energi samt kommunikations- och informationsteknologitjänster, förvärvar 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Eitech är ett av Sveriges ledande elteknikföretag och koncernen omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor med drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr. Eitechs varumärke, verksamhet och inriktning bibehålls i anslutning till försäljningen, och integreras i VINCI Energies nordiska verksamhet.

- VINCI Energies har som målsättning att expandera samt bredda sitt utbud av tekniska tjänster i Norden med ett särskilt fokus i Sverige. I mina ögon känns det både spännande samt helt rätt att de väljer att komplettera sin verksamhet med Eitechs kvalitativa tjänster och kompetenta medarbetare inom elteknik för att nå dessa mål, kommenterar Eitechs koncernchef Olle Backman affären.

Familjen Tannergård är idag största enskilda ägare med ca 56% av aktierna i Eitech. Rolf Tannergård, som även var den som startade resan för koncernen i 1994 då han grundade El & Industrimontage Svenska AB (EIAB), säger:

- Först och främst vill jag tacka samtliga medarbetare som genom sitt engagemang och insatser genom åren utvecklat koncernen till där vi står idag. Min bedömning är att VINCI Energies är en part som har goda möjligheter att lyckas väl med förvärvet tack vare liknande företagskultur, värdegrund och geografisk komplettering av verksamhet med få krockar.

Efter förvärvet av Eitech, inklusive förvärvet av Infratek Group den 1 november i år, beräknas antal medarbetare i Norden inom VINCI Energies uppgå till 3 500 st med en omsättning om mer än 650 miljoner EUR.

Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige.

Ytterligare information om försäljningen:
https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/press-releases/pages/20171108-0830.htm


Om VINCI Energies
I en omvärld som konstant förändras, fokuserar VINCI Energies på uppkopplingar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda nya teknologier och stötta två huvudsakliga förändringar: den digitala transformationen och energitransformationen. Med starka regionala rötter och agila organisationsstrukturer, stärker VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten inom energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

2016 i siffror:
- 10,2 miljarder EUR i omsättning
- 64 500 anställda
- 1 600 affärsenheter fördelat på 52 länder
www.vinci-energies.com 


Om VINCI
VINCI är en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion, och sysselsätter över 183 000 anställda i ett hundratal länder. Vi utformar, finansierar, bygger och driftar infrastruktur och lokaler som bidrar till att förbättra vardagen och rörligheten för alla. Eftersom vi tror på helhetsutförande, bortom ekonomiska och finansiella resultat, är vi dedikerade att vara verksamma på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Och eftersom våra projekt är av intresse för allmänheten, anser vi att dialog och kontakt med alla våra intressenter är grundläggande när vi utför vår verksamhet. VINCI:s målsättning är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare, anställda, partners och för samhället i stort. www.vinci.com 

För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef Eitech, tfn +46 70 632 89 93, e-post: olle.backman@eitech.se
Rolf Tannergård, Huvudägare samt styrelseordförande i Eitech, tfn +46 70 665 46 15

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jens Ålstig

Jens Ålstig

Presskontakt Kommunikationschef +46 90 15 46 20

Relaterat innehåll

Specialister inom elteknik

Eitech är ett engagerat lag av specialister inom elteknik som med hjärna och hjärta arbetar tillsammans för att skapa hållbara lösningar för samhällets och våra kunders utmaningar. Varumärket består i dag av närmare 850 medarbetare fördelade på tre bolag; Eitech AB, Eitech Electro AB och Eitech Special Projects AB, och med kontor från Gällivare i norr till Lund i söder. Vi levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom branscherna bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Vi är även en del av VINCI Energies, ett globalt nätverk av varumärken som erbjuder ett brett utbud av tekniska tjänster och med närmare 90 000 anställda runtom i världen.

Eitech
Mariehemsvägen 6
906 54 Umeå
Sverige