Gå direkt till innehåll
Ejendals har investerat i ett förstklassigt laboratorium för att bättre kunna hjälpa kunder med rätt sorts skyddshandskar som skydd mot svåra kemikalier.
Ejendals har investerat i ett förstklassigt laboratorium för att bättre kunna hjälpa kunder med rätt sorts skyddshandskar som skydd mot svåra kemikalier.

Pressmeddelande -

Ejendals nya testmetoder av handskar ger ytterligare skydd mot farliga kemikalier.

Ejendals är marknadsledande inom personlig skyddsutrustning (PPE) och utvecklar nu sin testmetodik för att undersöka hur farliga kemikalier tränger igenom olika material som används i handskar.

Varje arbetsgivare som har medarbetare som arbetar med farliga material eller i en potentiellt farlig miljö, t ex de som arbetar inom hälso- och sjukvård, med industrikemikalier och med viss typ av tillverkning, måste tillhandahålla skyddsutrustning som överensstämmer med PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Att välja handskar som ger det bästa skyddet mot kemikalier kan vara komplicerat. Handskarna måste t ex förhindra att kemikalier tränger igenom och bryter ner handsken, för att säkerställa medarbetarnas säkerhet.

Permeation är när en kemikalie passerar genom handskmaterialet genom molekylär diffusion. Detta inträffar även när det inte finns några fysiska hål i handskmaterialet. Nedbrytning är den process genom vilken handskarnas fysiska egenskaper förändras och efter att ha exponerats för kemikalier.

Varför har Ejendals ett kemiskt permeations-laboratorium?

Ejendals bestämde sig för att investera i ett förstklassigt laboratorium för att kunna göra tester för kunder som de försåg med skyddshandskar med skydd mot vissa svåra kemikalier.

"Denna typ av testning är ett avgörande steg för att uppnå vår vision - inga skador på händer och fötter", säger Bart Vervust, Chemical Compliance Manager på Ejendals.

Hur mäts permeation?

Permeation mäts genom att exponera ytan av ett materialprov för den kemikalie som man vill mäta motståndet mot.

I testet vill man efterlikna att en handske totalt sänks ned i kemikalien. Mycket sofistikerade detektorer övervakar materialets insida för att bestämma mängden kemikalier som passerar genom materialet (om det händer). Detta är osynligt för blotta ögat, men permeations-utrustningen registrerar små molekyler som tränger igenom det skyddande lagret.

På detta sätt kan handskarnas skyddsprestanda mätas i realtid.

Vad är "genombrottstiden"?

Genombrottstiden är den tid som förflutit mellan materialets första exponering för kemikalien och att genomträngningshastigheten når ett målvärde. Målgenomträngnings-hastigheten för tester utförda enligt EN 16523-1 är ett mikrogram kemikalie som passerar genom varje kvadratcentimeter material varje minut.

Genombrottstiden plottas och registreras med programvara för att visa materialets motståndsnivå. När mätningar gjort enligt standardmetoden är genombrottstiden det värde som kan jämföras men andra material.

Ejendals automatiserade permeationssystem.

De nya automatiserade systemen förkortar analystiden eftersom flera testmetoder för att bestämma handskmaterialets motståndskraft mot kemisk genomträngning enligt EN 16523-1 kan göras samtidigt.

Ejendals är ett team av experter

Alla kemiska prestandadata lagras i en databas. Tillsammans med den nya analysutrustning samt Ejendals experter kommer denna databas att fortsätta växa i ännu snabbare takt.

Resultat blir att kunderna kan få ännu bättre hjälp med valet av rätt personlig skyddsutrustning.

För mer information vänligen kontakta:

Bart Vervust, Chemical Compliance Manager på Ejendals på +46 730 547 731 eller

bart.vervust@ejendals.com

Ulrika Hallberg, tillförordnad Marknads- och Kommunikationsdirektör på +46 247 792241
eller ulrika.hallberg@ejendals.com

Ämnen

Kategorier


Ejendals är ett svenskt företag med ett 100-årigt arv av att utveckla och tillverka högkvalitativa hand- och fotskydd för proffs som arbetar i krävande miljöer. Med en personalstyrka på cirka 440 yrkesverksamma och kunder i 20 länder och vägledd av en vision om noll skador på händer och fötter, erbjuder Ejendals ett heltäckande säkerhetskoncept som inkluderar högkvalitativa produkter, utbildningsprogram och säkerhetsinspektioner – allt för att minska olyckor på arbetsplatsen.


Kontakter

Ulrika Hallberg

Ulrika Hallberg

Presskontakt Marketing and Communication Director Marketing & Communication +46 247 360 00

Skyddshandskar och skyddsskor

Ejendals är ett svenskt företag som genom generationer har utvecklat, marknadsfört och sålt högkvalitativa produkter inom hand- och fotskydd. Handskar, skor och övriga produkter är designade och utvecklade i nära samarbete med kunder och i egna laboratorier, för att säkerställa den bästa kvaliteten av säkerhet, hållbarhet och komfort. Ejendals erbjuder ett skyddskoncept som inkluderar högkvalitativa produkter, utbildningsprogram och skyddsinspektioner. Företaget har runt 460 anställda och kunder i 44 länder. Ejendals fortsätter att växa för att kunna erbjuda allt fler kunder innovativa produkter och verka för en säkrare arbetsdag med noll skador på händer och fötter.

Ejendals AB
Limavägen 28
793 32 Leksand
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum