Blogginlägg -

KRÖNIKA: Fart kan inte ersätta riktning

Vi lever i en värld där handlingskraft värderas högt. Människor engageras, både i arbetet och privat, i aktiviteter av olika slag ofta utan att tänka på om det är bra eller dåligt. Det är viktigt att vara med, annars riskerar man att falla bort. Många blir utbrända eller går in i väggen som det kallas. Varför blir det så? Kan det bero på att man känner sig vilsen, att man inte har kontroll över tillvaron och blir desillusionerad? Att man inte längre vet vad man gjort under en dag, vad man borde gjort eller vad man skall prioritera? Är det så att man bara hänger på saker för att det sannolikt är bra?

Det finns många försök till beskrivningar av dagens samhälle och hur man lever sitt liv. Inte minst inom de företag och organisationer som upptar större delen av den moderna människans tillvaro. Företag beskrivs i vissa forskningsarbeten som sociala företeelser, långt från de modeller som vi läser om i managementteorier och affärspress. Skall vi acceptera denna bild?

Vi är övertygade om att företag med hjälp av ett gott ledarskap kan påverka sin egen utveckling. Främst genom att noga tänka efter, sätta tydliga mål och använda sig av bra strategier för att komma dit. När man vet vart man vill blir det enklare att välja rätt väg. När målbilden och dess komponenter genomsyrar företagets kultur, ledningsmodeller och informationssystem fungerar företaget effektivt. Med rätt kurs på verksamheten minskar behovet av fart och onödiga omvägar kan undvikas. Vi hjälper företag att hitta sin väg till framgång.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • mål
  • utveckling
  • strategi & styrning

Regioner

  • Göteborg

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll