Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll

Chefer svårast att ersätta - men företagen dåliga på att rekrytera internt

Att ersätta de befintliga cheferna är generationsväxlingens största utmaning i såväl privata företag som i offentliga organisationer. Trots det genomför inte ens varannan några aktiviteter för att identifiera och utveckla potentiella chefer internt. Det visar Ekans kartläggning av hur väl rustade privat och offentlig sektor i Västra Götalands och Hallands län är för generationsväxlingen.

Sex av tio västsvenska företag genomför ingen kompetensöverföring

Sverige står inför stora generationsväxlingar när över 1,5 miljoner människor lämnar arbetsmarknaden de kommande 15 åren. Att ta vara på och överföra den befintliga kompetensen till nya medarbetare är viktigt för såväl privata företag som offentliga organisationer. Ändå genomför sex av tio inga åtgärder för kompetensöverföring. Det visar Ekans kartläggning av Västra Götalands och Hallands län.

Ekan hjälper företag och offentlig sektor att rusta sig för generationsväxlingens utmaningar!

Redan under 2011 kommer en helt unik situation ha uppstått i Sverige, antalet personer som lämnar arbetsmarknaden kommer vara fler än de som kommer in. 40-talister lämnar arbetsmarknaden i allt ökande takt, samtidigt som de avsevärt mindre årskullarna av 80- och 90-talister gör sin entré. Den yngre generationen har dessutom ett annat synsätt på arbete, ledarskap och karriär,