Nyhet -

Migrationen - Hot eller Möjlighet?

Mellan den 2 och 9 juli är det dags för årets upplaga av Almedalsveckan. Under vecka 27 möts varje år politiker, media och makthavare från både offentlig och privat sektor tillsammans med nyfikna medborgare i smältdegeln Almedalen för att debattera samhällsfrågor och knyta kontakter.

Ekan Management har det senaste åren engagerats i en rad initiativ med syfte att stödja organisationer att lyfta upp migrationens betydelse och påverkan på dagordningen. Migrationen, fick sin yttersta konsekvens efter 2015, och är en utmaning som ställer stora krav på hela det offentliga systemet. Den genomsnittliga tiden för utlandsfödda att komma i sysselsättning är 7 år enligt beräkningar som är gjorda. Vad innebär det i förhållande till etableringsstödet? De som fått permanent uppehållstillstånd får under max 2 år en etableringsersättning som förutsätter en personlig etableringsplan upprättad av Arbetsförmedlingen.

Avgörande för att etableringsprocessen skall få bättre effekt är att samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet blir mycket mer tydlig, inkluderande och målsatt. Konsekvenserna av att inte denna grupp kommer i sysselsättning kommer att förstärka en redan kritisk situation av utanförskap och parallellsamhällen. Dessutom går resurser som kan bidra till Sveriges framtid till spillo.

Under Almedalsveckan, tisdag den 4 juli, fortsätter denna viktiga dialog då vi tillsammans med Fastighetsägarna GFR anordnar ett rundabordssamtal på temat ”Samverkan mellan näringslivet och offentlig verksamhet: Migrationen - Hot eller möjlighet".
Hur ser vi på migrationen och vilken betydelse och påverkan kommer den att ha på företagsutveckling och offentlig verksamhet? Vad är det som saknas?''

Vill du veta mer om rundabordssamtalet kontakta ulf.tengroth@ekan.com, 0705 890 300

Hoppas vi ses i Almedalen!

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll