Nyhet -

Uppskattat seminarium om generationsväxlingen

Dagen inleddes med några ord från Ekans VD, Dag Larsson. Därefter tog Petter Spanne, managementkonsult på Ekan, över ordet och gjorde en djupdykning i de resultat som kommit fram från de två enkätundersökningar som Ekan genomfört under hösten 2010. Efter att åhörarna fått en fördjupad förståelse för generationsväxlingen och dess utmaningar följde en intressant diskussion med den namnkunniga panelen, bestående av:

  • Finn Wikander – VD, Nova 100
  • Sanna Dahlgren – VD, HandelsConsulting
  • Christian Sandblom – Processledare, Framtidens Ledare, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  • Kerstin Andersson – Vice VD, IL Recycling
  • Gunnar Eriksson – Tandvårdsdirektör, Folktandvården Västra Götaland
  • Per Jernow – Ansvarig Västsvenska Handelskammarens affärsnätverk
  • Joachim Berner –  Ägare Christian Berner Invest och styrelseledamot i FBN, The Family Business Network

Under paneldiskussionen fick deltagare ge sin syn på generationsväxlingen och hur de konkret arbetar med att anta utmaningarna kring att attrahera och behålla personal samt att skapa strukturer för kompetensöverföring i organisationen.

Tack vare paneldeltagarnas olika bakgrund bjöds det på kloka analyser och goda exempel från flera olika perspektiv.

 Efter seminariet var det många som dröjde sig kvar för att ställa frågor till panelen och för att knyta nya kontakter. Vårt mål med att öka förståelsen kring frågan och lyfta upp generationsväxlingen på dagordningen verkade också infrias.

Vi vill rikta ett stort tack till vår panel och till alla er i publiken som bidrog till ett mycket lyckat seminarium.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • offentlig verksamhet

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll

Sex av tio västsvenska företag genomför ingen kompetensöverföring

Sverige står inför stora generationsväxlingar när över 1,5 miljoner människor lämnar arbetsmarknaden de kommande 15 åren. Att ta vara på och överföra den befintliga kompetensen till nya medarbetare är viktigt för såväl privata företag som offentliga organisationer. Ändå genomför sex av tio inga åtgärder för kompetensöverföring. Det visar Ekans kartläggning av Västra Götalands och Hallands län.