Pressmeddelande -

Konsult från Ekan prisad av International Book Awards

Knut Fahlén har enligt International Book Awards författat en av de bästa Management- och Ledarskapsböckerna 2019. Boken Dynamic Management Strategy: A Guide to Management Innovation and Competitive Advantage lyfter upp hur företag kan bli mer agila och bättre anpassade till dagens snabbrörliga verklighet.

Boken beskriver hur företag kan arbeta med de sex byggstenarna målstyrning, uppföljning och prognos, resursallokering, organisering, tillitsbaserat ledarskap och belöningsmodeller för att bli mer dynamiska. Konkreta exempel ges från åtta framgångsrika företag från olika branscher och olika delar av världen; Arla Foods, Aviva, Coloplast, Equinor (Statoil fram till 2018), Handelsbanken, Mainfreight, Nors and Uno-X Automat (ett företag i Reitangruppen). De arbetar aktivt med förändring och utvecklar sina styrmodeller för att skapa bättre förutsättningar för att agera i en föränderlig värld. Genom att vara i framkant lämnar de mycket av den traditionella budgetstyrningen med en fast årlig planeringshorisont, tillbakablickande uppföljning och hierarkiskt organiserad ledning.

Boken finns tillgänglig som e-bok, i svensk bokhandel och näthandlarna: Apple iBooks, Amazon Kindle Shop, Google Play med flera.

Om författaren
Knut Fahlén är verksam som managementkonsult, forskare och författare på Ekan Management och har doktorerat i företagsekonomi. Boken är hans tredje om styrning och ledning under osäkerhet och förändring. Sedan 2010 är han aktiv som föreläsare och inspiratör inom området Beyond Budgeting och nätverket Beyond Budgeting Round Table (BBRT).

”This book is a thorough and highly readable review of a mindset that today is regarded as radical, but in the future will be regarded as self-evident” (Bjarte Bogsnes, Chairman Beyond Budgeting Roundtable, Senior Advisor, Equinor)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • #managementinnovation
  • #tillitsbaseradstyrning
  • #dynamicmanagementstrategy
  • #beyond budgeting

Regioner

  • Stockholm

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontakter

Knut Fahlén

Managementkonsult CMC, PhD Strategi & Verksamhetsstyrning 0734 - 42 47 71

Relaterat innehåll