Pressmeddelande -

Vilken sida står du på?

Vilken sida står du på?
Hälsomedvetna kvinnor kan nu stå på Kvinnosidan.se!
Sedan den 20 maj 2011 finns Kvinnosidan.se – en informationsportal om kvinnorelaterade sjukdomar …och lite till.


Är det något speciellt med kvinnohälsa?
Ja, det är mycket som är speciellt med kvinnor – allt från specifi ka sjukdomar som bara
drabbar kvinnor till icke genusrelaterade sjukdomar, med specifi ka symtom, som en kvinna
bör vara uppmärksam på. Behandlingen kan dessutom behöva anpassas till dem.


Hur ser det ut på Kvinnosidan.se?
Här hittar du information om sjukdomstillstånd som kvinnor kan drabbas av, beskrivet främst ur ett kvinnligt perspektiv! De medicinska texterna är självfallet granskade av specialister inom respektive område. Vi har idag 10 temaområden som är godkända av medicinska granskare och vi planerar att komplettera sidan med ytterligare ca 20 sjukdomar innan hösten.
Nu kan du läsa om följande sjukdomar: Bröstcancer, Tarmcancer,
Diabetes typ 1 och 2, Endometrios, Framfall, Inkontinens, Rikliga
blödningar, Klimakteriet, Svampinfektion, Förmaksfl immer,
Hjärtinfarkt, ADHD, Parkinson och Psykisk misshandel.


På Kvinnosidan.se kan du dessutom komma i kontakt med en expertpanel där specialistläkaren
just nu svarar på frågor inom gynekologi och Parkinson. Du får också de senaste
nyheterna inom kvinnohälsa, eftersom Kvinnosidan bevakar vad som händer och redovisar
det på ett kortfattat sätt. Under hösten kommer många intressanta personer att blogga på
sidan. Kvinnosidan.se kommer också att anordna seminarier och temadagar för
allmänheten som ger fördjupad kunskap inom kvinnorelaterade sjukdomar.


Vilka står bakom Kvinnosidan?
Vi är 5 kvinnor som jobbar på en kommunikationsbyrå som i många år har tagit fram
effektiv läkemedelsreklam och medicinska utbildningar. Byrån ansvarar även för hemsidan
Förmaksfl immer.com och har under 1,5 år, på uppdrag av en kund, administrerat en sida
inom gynekologi.
Förutom att vi har medarbetare med kompetens inom sjukvården, har vi genom
vårt arbete med våra kunder, lärt oss mycket inom olika terapiområden och har därför en
någorlunda bra förståelse för de utmaningar som fi nns, inte minst inom kvinnohälsa.
Därför bestämde vi oss för att ta fram den här informationssajten och självklart skulle heta
www.kvinnosidan.se.


Vill du veta mer?
Gå gärna in på www.kvinnosidan.se eller hör av dig till info@kvinnosidan.se.
Presskontakt: Marie Ekelund, 070 667 64 30, marie@kvinnosidan.se
Vi ses i vårt tält på Cramérgatan vid Almedalen!
Pressmeddelande från i Almedalen 2011

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • ansträngningsinkontinens
  • förmaksflimmer
  • urininkontinens
  • kvinnorelarerade sjukdomar
  • övervikt
  • bmi
  • biologisk ålder

Relaterade event