Gå direkt till innehåll
Ny bok: Brukspojkens resa - från vedspis och torrdass till smarta mobiler och flygskam

Nyhet -

Ny bok: Brukspojkens resa - från vedspis och torrdass till smarta mobiler och flygskam

Brukspojkens resa strövar Bengt Pershagen i minnets labyrinter och spanar efter sina rötter, ungdomens studier och utveckling, vuxenlivets familjebildning och fritidsintressen samt pensionärstillvarons otium. Pojkåren och ungdomstiden lade grunden för Bengts fritidsintressen.De kan sammanfattas med fyra f-ord: fjäll, fågelskådning,fjärran öar och fränder. I boken skildras resor ochupplevelser under dessa rubriker.

Fjällturerna gick till de svenska och norska fjällen, fågelskådningen mestadels till Öland och Varanger, ö-besöken till Runde och Lofoten i Norge samt till Island, Hawaii och Australien. Under pensionärstiden började Bengt intressera sig för släktforskning. Boken avslutas med kapitlet Höstsol som skildrar livet tillsammans med sambon Catharina.

Bengt Pershagen, föddes 1923 i Domnarvet i Dalarna och har medverkat vid utvecklingen av svensk kärnkraft och skrivit ett hundratal teknisk-vetenskapliga artiklar och böckerna Light Water Reactor Safety, utgiven 1989 av Pergamon Press, London samt Blågul Atom, utgiven 2017 av

Fri Tanke, Stockholm. Han är medförfattare till böckerna Snabba

bridreaktorer (1982) och Kärnenergin 50 år (1992). Bengt har även under många år varit engagerad i svenskt och internationellt forskningssamarbete inom vindkraftsområdet. Han är i dag bosatt i Sandviken i Gävleborgs län.

För beställning av recensionsex, maila bertil.ekerlid@ekerlids.com

Tel 070-696 10 57

För kontakt med Bengt Pershagen, ring 073-03 82 600

Ämnen

Presskontakt

Bertil Ekerlid

Bertil Ekerlid

Presskontakt Bokförläggare och kommunikationsansvarig 070-696 1057

Relaterat material