Gå direkt till innehåll
Ny bok: "Järnmannen" - en geologs dagbok av Tibor Parák

Pressmeddelande -

Ny bok: "Järnmannen" - en geologs dagbok av Tibor Parák

-Det kan utan tvekan finnas flera malmfyndigheter som är brytningsvärda med dagens  råvarupriser i Norrbotten och Västerbotten.  Norr om Kiruna finns en anomali, det vill säga en möjlig guldfyndighet som bör undersökas vidare. För att kunna påvisa hur stora malmfyndigheter som finns i dessa områden måste man göra provborrningar och mer detaljerade undersökningar. Det säger Tibor Parák,
tidigare chefsgeolog vid LKAB, som nu ger ut sin memoarbok ”Järnmannen” – en geologs dagbok” (Ekerlids Förlag)

Tibor Parák behandlade Kirunamalmens bildning i sin
doktorsavhandling 1973 och utvecklade sedan dessa terorier under 80-talet till
att omfatta den genetiska kopplingen mellan Kirunafältet och Skelleftefältet.
Omständigheterna medgav då inte ett fortsatt utvecklingsarbete, men
forskningsprojektet finns rikligt dokumenterat i boken ”Järnmannen” och ligger
till grund för nuvarande forskning i ämnet.

-Det finns mycket som talar för att Kirunafältet och Skelleftefältet hänger ihop,
säger Tibor Parák. De undersökningar jag bedrivit av stora områden i Norrbotten
och Västerbotten har visat att det finns geologiska formationer som är
bekräftade och som visar att de olika fälten skapats vid samma tid. Men man
behöver göra mer provborrningar för att ta reda på hur stora fyndigheterna är.

Tibor Parák kom som flykting från Ungern 1956. Han lyckades
snabbt komma in i det svenska samhället och började sin yrkesbana på Geologiska
institutionen vid Chalmers i Göteborg. Sedan kom han att arbeta för LKAB i
Kiruna i olika perioder och befattningar mellan 1958 och 1986. Han arbetade
även för SGU och blev docent vid Stockholms universitet. Tibor Parák var
stundtals en kontroversiell person i Norrbotten och engagerade sig i många
aktuella frågor på den tiden som t ex uranbrytning i gruvprojektet Pleutajokk.

För mer information, kontakt med författaren och beställning av
recensionsex, maila bertil.ekerlid@ekerlids.com Tel 070-696 1057

Ämnen

Kategorier


Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Kontakter

Bertil Ekerlid

Bertil Ekerlid

Presskontakt Bokförläggare och kommunikationsansvarig 070-696 1057

Utgivning av affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärer/ledarskap, memoarer/biografier samt politiska debattböcker. Med stöd av våra författare får du hjälp att hålla dig uppdaterad om trender i samhället med fokus på näringsliv och politik. Se även vår hemsida www.ekerlids.com.

Ekerlids Förlag AB
Tegnérgatan 37
111 61 Stockholm