Gå direkt till innehåll
Ny bok: Mediekratin - mediernas makt i svenska val av Kent Asp och Johannes Bjerling

Pressmeddelande -

Ny bok: Mediekratin - mediernas makt i svenska val av Kent Asp och Johannes Bjerling

Politikens medialisering har på ett grundläggande sätt förändrat förutsättningarna för den representativa demokratin. Partidemokratin har ersatts av en ”mediekrati”. Det är en av slutsatserna i boken Mediekratin – mediernas makt i svenska val  (Ekerlids Förlag) av Kent Asp och Johannes Bjerling vid Göteborgs Universitet.


Boken sammanfattar över 30 års vetenskapliga studier om vilken roll nyhetsmedierna har spelat i tio valrörelser – från 1979 till valet 2010 (och i vissa fall så långt tillbaka som till 1950-talet). Det empiriska materialet är omfattande – sammanlagt har bortåt en kvarts miljon ”aktörsexponeringar” undersökts.

Några andra slutsatser i boken:

Politiken intar en mindre central plats i offentligheten i dag.

Det finns ett tydligt samband mellan mediebevaking och valdeltagande.

Politikerna har förlorat terräng. I valet 1979 stod de för 73 % av aktörsframträdandena och journalisterna för 2 %. 2010 var motsvarande andelar 54 respektive 19 %.

Politikerna har i ökande grad anpassat sig till medielogiken.

Ekot och Nyheterna har i genomsnitt haft den mest balanserade bevakningen medan borgerliga har behandlats något mer gynnsamt i Rapport, Aktuellt och Dagens Nyheter.

Mediernas bild påverkar klart vilka partier som blir valrörelsens vinnare och förlorare Det finns ett signifikant samband mellan S, M,FP och C:s framgångar och motgångar i valrörelser och den bild media ger av partierna.

Medievalrörelsen uppvisar över tid ett bredare utbud av sakfrågor medan politikens kärninnehåll får allt mindre utrymme. Ekonomi, skatter och sysselsättning är över tid de viktigaste valfrågorna medan medievalrörelserna i allt större utsträckning handlar om ”mjuka” välfärdsfrågor.

 

För mer info och beställning av recensionsex, maila bertil.ekerlid@ekerlids.com tel 070-696 1057.

För kontakt med Kent Asp, ring 0705-281 228


Ämnen


Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Kontakter

Bertil Ekerlid

Bertil Ekerlid

Presskontakt Bokförläggare och kommunikationsansvarig 070-696 1057

Relaterat innehåll

Utgivning av affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärer/ledarskap, memoarer/biografier samt politiska debattböcker. Med stöd av våra författare får du hjälp att hålla dig uppdaterad om trender i samhället med fokus på näringsliv och politik. Se även vår hemsida www.ekerlids.com.

Ekerlids Förlag AB
Tegnérgatan 37
111 61 Stockholm