Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny bok: Sjukvård är humanism - men marknaden har tagit över av Magnus G. Lind

Sjukvårdsetiken kräver att medicinska behov prioriteras före bekväm service. Men starka ekonomiska krafter leder åt motsatt håll. New Public Management har etablerat en pseudomarknad i offentlig sjukvård trots det olämpliga i att låta ekonomiskt schablontänkande styra. Det personliga ansvaret har urholkats av snedvridande ekonomiska incitament som inte fungerar i praktiken.

Magnus G. Lind har arbetat som läkare med öron-näsa-hals- och cancersjukvård i 38 år på Karolinska sjukhuset och varit med i planeringsfasen av NKS. Med avstamp i hans yrkeskarriär beskrivs den svenska sjukvårdens utveckling under de senaste femtio åren – det handlar om allt från rörande patientmöten, avancerad cancerkirurgi till de olika politiska trender som kommit att påverka läkaryrket.

Inte minst får vi läsa om misstagen som föranledde det havererade NKS-projektet samt om den tilltagande maktkampen mellan den medicinska professionen och den ekonomiska och politiska administrationen.

Om de anställda i sjukvården ska behålla engagemang och entusiasm för sitt arbete är det avgörande att upprätthålla allmänhetens tilltro till vårdens kvalitet. New Public Managements mätningar av kvantitet i stället för kvalitet innebär att arbetets värde och betydelse systematiskt nedvärderas. Fallet med NKS visar hur en kombination av politiska klyschor och maktspel kring forskningsexcellens har försämrat vården.

För beställning av recensionsexemplar, mejla bertil.ekerlid@ekerlids.com

Tel 070-696 10 57

För kontakt med Magnus G. Lind, mejla maglind@telia.com

Tel 070-661 47 37

Ämnen

Kategorier


Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Presskontakt

Bertil Ekerlid

Bertil Ekerlid

Presskontakt Bokförläggare och kommunikationsansvarig 070-696 1057

Utgivning av affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärer/ledarskap, memoarer/biografier samt politiska debattböcker. Med stöd av våra författare får du hjälp att hålla dig uppdaterad om trender i samhället med fokus på näringsliv och politik. Se även vår hemsida www.ekerlids.com.

Ekerlids Förlag AB
Tegnérgatan 37
111 61 Stockholm