Gå direkt till innehåll
Ny bok: Tio år utan arvsskatt - sörjd av ingen, saknad av få av Anders Ydstedt och Amanda Wollstad

Pressmeddelande -

Ny bok: Tio år utan arvsskatt - sörjd av ingen, saknad av få av Anders Ydstedt och Amanda Wollstad

Det är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig

riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffandet?

I boken berättas historien om skatterna, spelet kring avskaffandet

och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv.

Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är

långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland

förväntas tro.

Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten blev startskottet diskussionen

om ägarfrågor i Sverige, en diskussion som kom att leda till bland annat

avskaffandet av förmögenhetsskatten och rimligare beskattning av

ägarledda företag. Att det var just arvs- och gåvoskatten som lade grunden

till engagemanget och förmådde samla både politiker och näringsliv säger

någonting om skatternas konsekvenser.

Anders Ydstedt är rådgivare, entreprenör och författare. Han har tidigare bl a skrivit Generation Ä, som i Ägarskifte – Så planerar familjeföretagen för framtiden (2005), Sänkt skatt är möjlig (2006) och det svenska kapitlet i Taxation in Europe – IREF Yearbook 2013.

Amanda Wollstad är ledarskribent, public affairs-konsult och debattör. Hon skriver för ett antal tidningar och publikationer, bland annat om skatt, frihet och ägande.

Förord av Krister Andersson, chef skatteavdelningen Svenskt Näringsliv.

För beställning av recensionsex, maila bertil.ekerlid@ekerlids.com tel 070-696 1057. För kontakt med Anders Ydstedt, ring 070-598 06 40.

Ämnen


Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Presskontakt

Bertil Ekerlid

Bertil Ekerlid

Presskontakt Bokförläggare och kommunikationsansvarig 070-696 1057

Relaterat material