Pressmeddelande -

52 miljoner kronor mer till barn, äldre och kultur. Vårdnadsbidrag införs från 1 jan 2009.

Det beslutades på Ekerö kommunfullmäktiges budgetsammanträde tisdag 18 november. Driftbudgeten uppgår till drygt en miljard kronor. I investeringsbudgeten planeras för bl.a. nytt äldreboende i Stenhamra och en simhall . Vårdnadsbidrag införs från 2009. Taxan för renhållning sänks med 15 procent. Kommunalskatten blir oförändrad och ligger kvar på 19:23 kronor.

Drygt en miljard kronor, 1 084 miljoner kronor, satsas på verksamheten under 2009. Det är en ökning med 52 mkr mer till barn, äldre och kultur. 622 mkr går till barn- och ungdomsnämndens område. Ökningen är 4,5 procent mot förra året. Det är den enskilt största utgiftsposten i budgeten. 355 mkr går till socialnämndens verksamhetsområde. Det är en ökning med 7 procent i förhållande till budgeten för 2008.

  • - Det är en stark budget som alliansen lägger för 2009. Alliansens vallöfte om vårdnadsbidrag införs från årsskiftet. Det kommer att öka valfriheten för medborgarna. Investeringen i ett nytt äldreboende i Stenhamra och en simhall är viktiga satsningar, säger Peter Carpelan (m), kommunstyrelsens ordförande.

Kulturnämnden får 34 mkr, vilket är en ökning med 5,5 procent. Resterande delar går bl.a. till miljönämnden, byggnadsnämnden samt kommunledningen med dess olika verksamheter, bland annat tekniska kontoret och räddningstjänsten. Taxan för renhållning sänks med 15 procent och bygglovstaxan höjs med 4 procent för 2009.

Inriktningsbeslutet i driftsbudgeten för kommande tre år uppgår till 1,1 mdr för 2010 och 1,2 mdr för 2011. Den totala investeringssumman för Ekerö kommuns verksamheter är 120 mkr för 2008. Kommunalskatten blir oförändrad och ligger kvar på den nuvarande nivån på 19:23 kronor.

  • - Trots en stark budget måste Ekerö kommun möta framtiden med försiktighet och omdöme. Den senaste tidens oro på finansmarknaden kan komma slå hårdare än vi tror, avslutar Peter Carpelan (m)

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Gävleborg

Ekerö är en växande kommun med 25 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges 14 världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott med dess fantastiska slottspark och vikingastaden Birka-Hovgården. 

www.ekero.se