Pressmeddelande -

Eldhärjad invigning av Jungfrusundsåsens friluftsområde i Ekerö

Söndagen den 11 maj invigdes Jungfrusundsåsens friluftsområde av Peter Carpelan (m), kommunstyrelsens ordförande på EKerö. Han betonade hur viktigt det är med tätortsnära rekreationsområden och tackade alla natur- och idrottsföreningar som tillsammans med kommunen gjort friluftsområdet möjligt. Ekerö kommun arbetar mycket aktivt med föreningslivet. Det här projektet har möjliggjorts med gemensamma krafter mellan kommunen och de ideella friluftsorganisationerna, samordnat av Ekerö kommuns miljösamordnare Angelica Aronsson. Skogsbrand När bandet klippts och besökarna strömmade in, upptäcktes en vit rökpelare i skogen. Peter Carpelan med flera gav sig upp i området och kunde snabbt konstatera att det brann ordentligt. Samtliga började släcka elden med granruskor tills räddningstjänsten kom på plats. Orsaken var två barn som fått tag i tändstickor. Räddningsledaren från Ekerö brandförsvar kunde konstatera att eldområdet var cirka 400 kvadratmeter och att ingen kommit till skada. Brandmän från Stockholms brandförsvar deltog också i räddningsarbetet. Släckningsarbetet beräknades pågå cirka två timmar. Räddningsledaren berömde Peter Carpelan och övriga för rådigt ingripande i släckningsarbetet.

Ämnen

  • Media, kommunikation

Regioner

  • Stockholm

Ekerö är en växande kommun med 25 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges 14 världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott med dess fantastiska slottspark och vikingastaden Birka-Hovgården. 

www.ekero.se