Skip to main content

​Utveckling av golfbanan vid Ekholmsnäs Golf Lidingö

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 10:50 CET

Utveckling av golfbanan vid Ekholmsnäs Golf Lidingö

Efter snart fem års planering kan vi nu mer officiellt presentera våra ambitioner med att bygga ut golfbanan vid Ekholmsnäs Golf Lidingö.

Johan Mihkelson Ringvist, ägare av Ekholmsnäs Golf Lidingö, berättar:
För snart fem år sen tog jag, tillsammans med representanter från Ekholmsnäs skidanläggningen, fram en långsiktig utvecklingsplan för hela Ekholmsnäsområdet. Tillsammans identifierade vi ett antal gemensamma problemområden som på kort sikt omöjliggjorde att våra respektive verksamheter kunde utvecklas. Bland annat handlande det om att få till en större parkering och bättre infrastruktur. Vi satte även upp långsiktiga mål såsom förbättrade och större ytor för både golf och skidåkningen att utvecklas på. Vår samsyn på hur vi vill utveckla området underlättar även i kommunikationen med Lidingö Stad.

Första steget i vår långsiktiga plan var att bygga ut träningsanläggning vilket vi gjorde under 2016. Detta frigjorde ytor för en större parkering som nyttjas både sommar och vintertid. Parkeringen är nu till ytan tillräckligt stor för att kunna utveckla både golf och skidverksamheten på lång sikt. Skidanläggningen har under tiden för ombyggnationen av golfanläggningen arbetat intensivt med att förbättra skidbackens åkytor samt övrig infrastruktur kring lift och snöläggningssystem. Under två års tid har skidbackens båda nedfarter fått en förbättrad vinkel och jämnare yta. Något som ur miljösynpunkt är mycket positivt då tiden och energiåtgången för snöläggningen av backens yta kommer kunna minska drastiskt.

Det har nog inte undgått någon att golfverksamhet vuxit kraftigt under senaste åren. Vi är idag nära 22 000 medlemmar. Verksamheten har även vuxit mycket på utbildningssidan där vår ungdoms och juniorverksamhet är bland de större på Lidingö. Glädjande är även att vi har ett stort antal Lidingöbor som medlemmar. I år har vi ca 3 500 medlemmar bosatta på Lidingö. Det gör oss till den enskilt största idrottsklubben på Lidingö tillsammans med fotbollen. Med större volym medlemmar och gäster kommer krav på fler och större ytor för spel och träning. Tillkomsten av den nya träningsanläggning var därför helt avgörande för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på golfträning. Vi är på lång sikt även i stort behov av en riktig maskinhall, större sociala ytor både i och utanför klubbhuset, omklädningsrum, bagförvaring och övrigt förbättrad infrastruktur i området. Dessa åtgärder kommer genomföras i samband med att vi kan bygga nya golfbanan.

Vår nuvarande golfbana är trots sina korta hål en extremt utmanande bana som ställer krav på både precision och kondition. Golfbanan är inte byggd på en optimal plats men några alternativ fanns inte när vi påbörjade projektet 2003. Idag består den största delen av vår medlemsstock av nybörjare och medelhandicapare som tyvärr finner golfbanan för svår och väljer därför att inte spela. Valet de står inför är att åka från Lidingö för att spela sin golf, något vi tycker är beklagligt. Vår ambition är såklart att kunna erbjuda både träning och spel för alla kategorier av golfare på Ekholmsnäs.

Nästa steg i utvecklingsplanen är att få till en "riktig" golfbana. En golfbana som kan attrahera spelar i alla åldrar och oavsett spelstandard. Utvecklingsplanen för golfbanan har jag arbetat med i snart 5 år men det först nu den kan presentera i sin helhet.

Jag har tillsammans med Lidingö Slalomklubb och Freeskiers haft flertalet möten med både politiker och tjänstemän från Lidingö Stad. Glädjande är såklart att man från Lidingö Stads sida ser positivt på utvecklingen av framförallt ungdomsverksamheten både när det gäller sommar och vinterverksamheten. Vi är nu inne i fas två där frågan om golfbanans utbyggnad ska diskuteras och beslutas om. Lidingö Stad arbetar i dagsläget internt med frågan och jag hoppas på ett första svar i början på december.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.