Pressmeddelande -

Bankprofil in i Ekobankens styrelse

Svenska Bankföreningens tidigare och mångåriga VD Ulla Lundquist har valts in i Ekobankens styrelse.

Ulla Lundquist är en välkänd profil inom bankvärlden. Hon har varit verksam inom Svenska Bankföreningen i 24 år, varav de 16 senaste åren som VD. Ulla Lundquist, som är jurist, har också varit verksam inom Svea Hovrätt samt på Finansdepartementet där hon arbetade med ny banklagstiftning.

– Ekobanken står för spännande mål och principer kring viktiga aspekter som socialt ansvar, ekologi, etik och hållbarhet. Det ska bli intressant att medverka till att banken lever upp till målen. Många företag skulle må bra av att anamma liknande principer, säger Ulla Lundquist.

– I bankvärlden behövs både storbanker och mindre banker eftersom de kan ha olika inriktningar på sin verksamhet. Kunderna blir idag allt mer medvetna om miljöaspekter och etiska frågor och därför har etiskt inriktade banker och social banking goda förutsättningar att bli större på marknaden. Det blir ett konkurrensmedel.

– Intressant är också att Ekobanken genom sina nära kontakter med kunderna och sin aktsamma utlåning minskar risken för kreditförluster. Att banken inte haft en enda kreditförlust sedan starten är otroligt bra, säger Ulla Lundquist.

För mer information:

Annika Laurén, VD , 070-5171 480, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se

Ulla Lundquist, 070-55 00 952, ulla.lundquist@sankt-erik.com

www.ekobanken.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans