Pressmeddelande -

Ekobanken fortsätter växa

För 12:e året i följd fortsatte Ekobanken att växa under 2010 med sitt etiska och hållbarhetsinriktade koncept. Privatsparandet i banken ökade med 15 procent. Den genomsnittliga balansomslutningen ökade med 7 procent. Banken har sedan starten 1998 fortfarande inte haft en enda kreditförlust.

– Allt fler privatpersoner upptäcker Ekobanken och vad vi står för, och tillväxten ser ut att fortsätta även i år, säger Ekobankens VD Annika Laurén.

Banken är ensam i landet med att låna ut pengar enbart till ekologiskt, etiskt och socialt hållbara verksamheter och projekt.  Utlåningen är transparent och redovisas öppet, vilket också är unikt i Sverige. Både privatsparare och företag med konton i banken vet på så sätt att deras pengar används på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Tanken är att både ge avkastning och bidra till ett god samhällsutveckling.

– I takt med att allt fler inser vilken betydelse sparpengarnas användning faktiskt har för samhälle och framtid tror vi att etiskt bankkontosparande kan växa till något riktigt stort på marknaden. Man kan jämföra med den konsumentdrivna utvecklingen för exempelvis ekologiska eller rättvisemärkta produkter. Nu är det pengarnas tur, säger Annika Laurén.

Ekobankens inriktning brukar kallas social banking och är ett växande fenomen även internationellt. Motsvarande banker i många europeiska länder uppvisar en liknande stadig tillväxt som Ekobanken och röner allt större uppmärksamhet.

Ekobanken har under året varit med och finansierat 126 verksamheter inom ekologi och klimat, rättvis handel, hälsa och vård, barn och ungdom, kultur, med mera. Se mer i redovisningen Transparent utlåning.

 

För mer information och kommentarer:

Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

www.ekobanken.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bank
  • csr
  • etiskt sparande
  • miljö
  • hållbarhet
  • årsredovisning
  • social banking