Pressmeddelande -

Fortsatt ökat intresse för hållbart bankkoncept

Ekobanken fortsatte under 2012 att växa för 14:e året i rad. Inlåningen ökade under året med 13 procent och bankens balansomslutning är nu över en halv miljard kronor. Det allmänna intresset för en ny, hållbar bankkultur tycks öka.

En tydlig utveckling hos Ekobanken är att det nu främst är privatpersoner som står för den ökade inlåningen genom att öppna nya konton.

– Bankerna får idag massiv kritik, men vi står för en annorlunda och mer hållbar bankkultur både när det gäller riskexponering och vad spararnas pengar används till. Allt fler tycker att detta är viktigt. Den här typen av social banking växer både i Sverige och internationellt, säger VD Annika Laurén.

Ekobankens balansomslutning var vid årsskiftet 547 miljoner kronor, resultatet var positivt och kursen på medlemsandelarna skrevs upp med drygt 4 procent.

Ekobanken har ända sedan starten 1998 inte haft en enda kreditförlust. Pengarna lånas bara ut till verksamheter som är ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara. Som enda bank i Sverige redovisar man denna utlåning öppet. Bankens riskexponering är också minimerad genom att man inte lånar från andra banker eller placerar i olika finansiella instrument etc. Man använder bara de pengar som de egna kunderna faktiskt har satt in i banken. Inriktningen är att ge en rimlig ekonomisk avkastning på insatta pengar och att samtidigt bidra till en god samhällsutveckling.

 

För mer information och kommentarer:

Annika Laurén, VD, 070-517 14 80, 08-551 714 70, annika@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, vice VD, 070-551 77 50, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

www.ekobanken.se


Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bank
  • csr
  • etiskt sparande
  • hållbarhet
  • miljö
  • social banking
  • årsredovisning