Ekomarine
 beviljas
 patent
 i 
Amerika


Dokument -

Ekomarine
 beviljas
 patent
 i 
Amerika


Patentet ger ett brett funktionsskydd för bolagets unika och miljövänliga teknik för att skydda båtar från marin påväxt. Ekomarine har lämnat in patentansökningar på de sju största samt viktigaste internationella marina marknaderna. Bolaget har fått sitt patent beviljat i Sverige, USA och Australien.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Kontakter

Jan Buckhöj

Presskontakt VD 070 877 01 86

Relaterat innehåll