Pressmeddelande -

En femtedel svekologiskt i offentlig sektor!

En tredjedel av all mat som serveras i offentlig sektor är ekologisk. Nästan 20 procent av all mat som serveras i skola och förskola är dessutom svensk och ekologisk, dvs svekologisk. Detta visar färska siffror från DKAB Service AB. 

Sedan början av 2000-talet har offentlig sektor satsat allt mer på ekologisk mat. 85 % av landets alla kommuner, landsting och regioner har ambitiösa eko-mål för de offentliga måltiderna. Det ska vara ekologiskt och nu helst också svenskt eller ännu bättre, lokalt. De ambitiösa målsättningar för ekologiskt har kritiserats för att de konkurrerar med den svenska produktionen. Nu visar statistiken att så inte är fallet utan tvärtom, det svenska och ekologiska går hand i hand. 

Dessutom visar statistiken att inköpen av svenskt är högre i offentlig sektor än i övriga sektorer. De svenska inköpen ligger på drygt 60 procent i offentlig sektor jämfört med 50 procent som är den gängse siffran för Sverige totalt.

- Vi tolkar det som att de omfattande ekologiska inköpen i offentlig sektor gynnar svensk produktion, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. Hållbarhetsarbetet i offentlig sektor med ambitiösa ekologiska mål leder till nya mål om mer närproducerat och svenskt. Det finns produktområden där ännu mer skulle kunna vara svekologiskt, tex frukt, bär, grönsaker, bröd och kött. 

Ekologiskt i offentlig sektor är till gagn för svensk livsmedelsproduktion och till att hälsosammare mat serveras i skolor och förskolor. Det har nämligen visat sig att de lite dyrare ekologiska inköpen kräver ökade inköp av klimatsmarta vegetabilier som är bättre för både ekonomi och hälsa.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • ekologiskt i offentlig sektor
  • klimatsmart mat
  • ekologisk konsumtion
  • klimatsmart
  • ekologiskt
  • svekologiskt

EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

Kontakter

Eva Fröman

Presskontakt Verksamhetsledare Ekomatcentrum, Ekomatsligan, MUMS Miljömat, Ekokrogar, Ekomatguiden 08-779 59 29

Mimi Dekker

Presskontakt 076-277 00 30