Pressmeddelande -

Ett år med producentansvar på batterier

El-Kretsens kunder, producenter på den svenska marknaden, har under året sålt nästan 6 miljoner kilo bärbara batterier.

Första året med producentansvar på batterier har nu avslutats och El-Kretsen kan summera sitt första år som insamlings- och återvinningssystem för bärbara batterier. El-Kretsens system, både för elektronik och batterier, är till för våra anslutna företag och ska således inte betraktas som Sveriges totala resultat.

El-Kretsens anslutna företag har under 2009 gemensamt satt 5 956 110 kilo bärbara batterier, av olika kemiska sammansättningar, på den svenska marknaden. De batterier som står för den största försäljningen är de alkaliska batterierna, de representerar 65%.  

El-Kretsen samlade in och återvann under sitt första verksamhetsår 1 723 485 kilo bärbara batterier, av dessa var cirka 270 000 kilo inbyggda batterier.

Produktutvecklingen är tydlig, det släpps allt fler produkter på marknaden med inbyggda batterier. Det innebär att det framöver kommer vara en större andel inbyggda batterier som ska samlas in och återvinnas. De inbyggda batterierna samlas in via produktflödet, framförallt fraktionen diverse elektronik, där 35% av den totala volymen på 80 000 ton/år, 28 000 ton kan innehålla batterier.

Det är centralt för El-Kretsen och dess anslutna företag att den uttjänta elektroniken där batterier inkluderas, behandlas och omhändertas på ett korrekt sätt. Tack vare det utbyggda rapporteringssystem vi har i system har vi en god inblick i vad som händer med materialet som återvinns. Vi kan på så sätt garantera en miljöriktig och säker hantering.

El-Kretsen ser med tillförsikt fram mot kommande år och att utveckla insamlingen och återvinningen av bärbara batterier på ett framgångsrikt sätt. Vi vet nu, med ett års drift i ryggen, väsentligt mycket mer och den kunskapen ska vi utnyttja.

Statistiken publiceras i sin helhet, på läns- och kommunnivå, på www.el-kretsen.se

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. El-Kretsen är ISO certifierat och har idag 2000 anslutna företag. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem för uttjänt elektronik.