Pressmeddelande -

Superholk vann Batteriinsamlingens tävling Batteriresan 2010

Med en färgglad och informativ batteriholk och en tydlig vägbeskrivning till närmaste batteriholk, vann Klass 4A på Carlshöjdsskolan i Umeå Batteriresan 2010. Deras ”Superholk” är utrustad både med kartfunktion och en tydlig koppling till naturen och därmed belyser de vikten av återvinning.

Nära tusen elever runt om i Sverige har under hösten deltagit i Batteriinsamlingens tävling Batteriresan 2010. Syftet med Batteriresan var att eleverna skulle lära sig om batteriets resa från konsument, till batteriinsamling, via återvinning till ny produkt. Elever i årskurs 1 skulle rita/måla en affisch om varför man ska samla in batterier. Elever i årskurs 4 skulle designa en batteriholk som motiverar till batteriinsamling. Båda grupperna skulle dessutom berätta var närmsta batteriholk finns så att elever från samma skola kan hitta dit.

— De tävlingsbidrag som kommit in är mycket ambitiösa och fantasirika. Det är roligt att se att det finns ett stort intresse hos barnen att arbeta med miljö och återvinningsfrågor, säger Ulrika Eliason på El-Kretsen

Mer information om Batteriresan samt bilder på en del av de inskickade tävlingsbidragen finns på www.batteriinsamlingen.se

Batteriinsamlingens verksamhet finansieras idag av El-Kretsen och BlyBatteriRetur. Dessa producentorganisationer ansvarar för insamling, information, hantering och återvinning av alla batterier på svenska marknaden.

För mer information kontakta:

El-Kretsen, Ulrika Eliason, 08-545 212 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Bolaget ägs av 21 branschorganisationer och drivs utan vinstintresse. El-Kretsen har idag cirka 2000 kunder anslutna till sig. Enligt lag måste importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter samt bärbara batterier på den svenska marknaden erbjuda hushållen ett insamlings- och återvinningssystem för gammal uttjänt elektronik och batterier. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem med cirka 1000 mottagningsplatser. Systemet täcker samtliga produktområden som omfattas av lagen och ger god service till alla som vill lämna sina gamla produkter.