Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Electrolux förbereder avknoppning och börsnotering av affärsområdet Professionella Produkter

Electrolux, en världsledande leverantör av hushållsprodukter och motsvarande produkter för professionell användning, meddelade idag att bolaget förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter från koncernen. Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att besluta att dela koncernen i två noterade bolag – ”Electrolux” för hushållsprodukter samt ”Electrolux Professional” för professionella produkter – genom en utdelning av Electrolux Professional till aktieägarna i AB Electrolux under 2020.

Electrolux styrelse är av uppfattningen att en sådan uppdelning har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid eftersom de två verksamheterna har olika slutmarknader, kunder och drivkrafter. En uppdelning bedöms underlätta för båda bolagen att fokusera på sina respektive tillväxtmöjligheter, med tydliga strategier för innovation och kundfokus samt en hög grad av kapitaleffektivitet. Kostnader för uppdelningen förväntas vara relativt låga.

Electrolux Professional är en ledande leverantör av lösningar för storkök, dryckesservering samt tvätt till en bred kundkrets som inkluderar såväl restauranger och hotell som sjukvårds- och andra serviceinrättningar. Verksamheten är global med närvaro i EMEA, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. Dess marknad karaktäriseras av höga krav på kvalitet och effektiva lösningar, vilket kräver ett komplett utbud av branschledande produkter, kundservice i toppklass samt innovation och investeringar i uppkopplade lösningar.

Electrolux-koncernens konsumentverksamhet erbjuder hushållsprodukter under ett antal väletablerade varumärken, såsom Electrolux, Frigidaire och AEG, och med marknadsledande positioner på utvalda områden. Electrolux har en stark historik och fokus på att utveckla innovationer för utmärkta kundupplevelser. Marknaden påverkas av ökat konsumentinflytande, hållbarhet, digitalisering, en växande medelklass som driver efterfrågan samt konsolidering av branschen.

”Electrolux Professional är den enda leverantören på marknaden för professionella vitvaror med ett komplett utbud av lösningar integrerat under ett varumärke. Verksamheten har stor potential för långsiktigt värdeskapande som ett snabbrörligt, självständigt bolag, med möjligheter att satsa på tillväxt genom konsolidering på marknaden samt innovation”, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i AB Electrolux. ”Electrolux anser även att konsumentverksamheten kommer att dra nytta av en uppdelning, både sett till marginaler och lönsamhet. Detta genom ett starkare fokus på innovation för konsumentupplevelser, eftermarknaden och utvecklingsmarknader. Electrolux finansiella mål kommer att förbli oförändrade efter en avknoppning av Electrolux Professional”.

Förberedelserna har inletts och styrelsen avser presentera ett förslag till utdelning och notering av Electrolux Professional till en bolagsstämma. Förutsatt att aktieägarna röstar för ett sådant förslag kommer aktieägare i AB Electrolux att få aktier i Electrolux Professional motsvarande sitt innehav i AB Electrolux. Avsikten är att notera Electrolux

Professional på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020. Styrelsen avser att återkomma med en uppdatering om förberedelserna samt en mer detaljerad tidsplan omkring mitten av 2019.

En utdelning av Electrolux Professional väntas uppfylla kraven enligt Lex Asea, vilket i korthet innebär att det inte bör uppstå några omedelbara skattekonsekvenser för Sverigebaserade aktieägare i AB Electrolux, eftersom dessa endast bör beskattas på värdet av de erhållna aktierna i Electrolux Professional när de säljer dem.

Electrolux kommer att publicera sin delårsrapport och bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet den 1 februari 2019 kl 08:00. En telefonkonferens kommer att hållas efter publiceringen av rapporten, från 09:00 till 10:30 för att ge tid för frågor även gällande den planerade uppdelningen.

Telefonkonferensen kommer att ledas av Jonas Samuelson, VD och koncernchef för Electrolux, tillsammans med Therese Friberg, Ekonomi- och finansdirektör. Detaljer för att ringa in till telefonkonferensen är som följer:

Deltagare i Sverige: +46 8 566 426 62 

Deltagare i resten av Europa: +44 203 008 9806 

Deltagare i USA: +1 855 831 5945 

Ämnen


Electrolux Professional är en ledande leverantör förenhets- och helhetslösningar inom storkök, dryck och professionell tvätt. Våra innovativa ocheffektiva lösningar är världsledande och hjälper våra kunder att få ett enklare arbetsliv och bli lönsamma på ett verkligt hållbart sätt. Med över 10 000 erfarna servicetekniker i över140 länder erbjuder vi våra kunder ett världsomspännande servicenätverk. År 2018 hade Electrolux Professional en global försäljning på 9 miljarderkronor och 3000 anställda. Mer information finns påhttps://professional.electrolux.se/

Kontakter

Alexandra Sjögren

Alexandra Sjögren

Presskontakt Marketing & Activation Manager - Food Sverige PR-ansvarig produktmarknadsföring Sverige 0733281885
Jacob Broberg

Jacob Broberg

Presskontakt Presskontakt Corporate Communication Investor Relations & Corporate Communications (Head) 0701900033 IR-Kontakt

Professionella lösningar inom storkök, dryck och tvätt

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolux Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och ca 3 600 anställda.

I Sverige har Electrolux Professional ca 600 medarbetare som arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg, inom försäljning, service samt i fabriken i Ljungby där våra tvättmaskiner tillverkas.

Mer information om Electrolux Professional finns på www.electroluxprofessional.com/corporate