Pressmeddelande -

Electrolux testar system som minskar risken för överbelastning av elnätet på grund av vinterkylan

De senaste veckornas kalla temperaturer har skapat risk för energibrist. För att lindra effekttopparna, uppmanas hushållen nu av Energimyndigheten att använda tvättmaskiner och andra hushållsapparater på natten. Sådana uppmaningar skulle inte behöva vara nödvändiga med hjälp av ett system för så kallade smart grids (smarta nät) som testas med Electrolux som en av initiativtagarna. I projektet testar hushåll ett energisystem för smarta vitvaror som automatiskt känner av och undviker konsumtion under effekttopparna på dagen.

Electrolux undertecknade hösten 2009 en överenskommelse med italienska samarbetsparter, för att driva fram en europeisk standard för smart grids. Detta är ett viktigt första steg för att i framtiden få bred spridning för sådana applikationer i europeiska hushåll. Testfasen kommer att pågå under 2010, och involvera valda hushåll i Italien.

Systemet förser också användarna med information om deras elkonsumtion direkt på datorn, mobiltelefonen eller vitvaran själv. Lättillgänglig information om förbrukningen och möjlighet att ladda ned programvaror som underlättar energibesparingarna, kommer att göra konsumenternas användning ännu smartare. Detta kommer att förbättra hela systemets effektivitet. Hushållen står för ungefär en tredjedel av elförbrukningen i EU, och stora hushållsprodukter står i sin tur för ungefär en tredjedel av hushållens elförbrukning.

“Under de senaste åren har industrin gjort stora ansträngningar för att minska energikonsumtionen och miljöavtrycket i våra produkter. De senaste veckornas energisituation understryker att energismarta vitvaror spelar en viktig roll”, säger Hans Stråberg, VD och koncernchef i Electrolux. “Detta är framför allt en samhällsfråga, men också en miljöfråga. Att undvika elförbrukning under effekttopparna kommer att minska belastningarna på kraftnätet, vilket gör det möjligt för samhället att undvika koldioxidutsläpp bland annat därför att vi inte då kommer att behöva förlita oss till reservkraft från kol- och dieselkraftverk.”

Under testfasen ska parterna bidra med sina mest innovativa högteknologilösningar. Den italienska energileverantören Enel tillhandahåller sitt kontrollsystem, utformat för att möjliggöra kommunikation med telekominfrastruktur och hushållsapparater. Telecom Italia erbjuder sin bredbandsplattform, vilken gör det möjligt att utbyta information mellan hushållsapparaterna och Enels utrustning. Electrolux kommer att bidra med prototyper av smarta vitvaror och applikationer för att hantera förbindelser och utbyte av information i syfte att hantera konsumtionen.

I nästa steg kommer möjligheten att involvera ytterligare parter utvärderas. Om det visar sig framgångsrikt kommer systemet att testas i hushåll i andra länder.

Läs mer här om andra energismarta produkter från Electrolux.

www.electrolux.se/EcoSavings kan du räkna ut hur mycket el som skulle sparas i europeiska hushåll, städer och länder om alla bytte ut sina mer än tio gamla vitvaror.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Gabriella Picano

Presskontakt PR Manager Sweden +46 (0)722 309 419