Pressmeddelande -

KIMO Baltic Sea fiskar upp dammsugarna på land – Utställningen Vac from the Sea om hotet från plast i haven

Världshaven – från Stockholms skärgård till Stilla havets väldiga vatten – är fulla av plastskräp. Samtidigt råder brist på återvunnen plast på land. KIMO Baltic Sea tillsammans med Marint Centrum visar nu en utställning som uppmärksammar denna ”plastparadox”.

Utställningen är ett samarbete mellan KIMO Baltic Sea och Electrolux till följd av det internationellt uppmärksammade projektet Vac from the Sea, där unika dammsugare tillverkats av plastskräp som samlats in från världens hav. Projektet initierades med syftet att uppmärksamma problemet med plastföroreningar i marina miljöer och inspirera konsumenter och industrin att bli bättre på att återvinna plast.

I Stilla havet finns en av världens största ansamling av plastskräp, som av forskare beräknas vara dubbelt så stort som delstaten Texas, och bara i Bohuslänsskärgård flyter mer än 5 000 kubikmeter plastskräp iland varje år.

”Det har länge varit en självklarhet att återvinna material som stål eller koppar. Samma sak börjar nu hända med plast i och med en ökad efterfrågan, men innovationstakten och utveckling måste fortsätta. Vi kan inte ha en situation där haven är fulla av skräp och det samtidigt råder brist på återvunnen plast på land. Världen behöver helt enkelt bättre på sin karma när det gäller hur plast hanteras”, säger Cecilia Nord, VicePresident, Floor Care Environmental and Sustainability Affairs, Electrolux

”De senaste femton åren har KIMO International arbetat tillsammans med yrkesfisket med att samla in marint skräp från Nordsjön. Nu kommer KIMO Baltic Sea att inleda arbetet i Östersjön. Vi kommer tillsammans med yrkesfiskarna att samla in och dokumentera marint skräp i ett par hamnar i Östersjön, främst för att synliggöra problemen och dess omfattning för allmänheten. I det här arbetet är vårt samarbete med Electrolux en viktig del” säger Monica Gripp, ordförande i KIMO Baltic Sea.
Utställningen äger rum på Marint centrum Simrishamn mellan den 6-24 juli och fritt inträde. Förutom plastföremål från olika världshav, solblekt och sönderfrätt av saltvatten, rymmer den dokumentation från insamlingar av plast vid bland annat Hawaiis kust, Phi Phi-öarnas korallrev, och klipporna i Bohusläns skärgård.

Utställningen pågår från den 6-24 juli och har fritt inträde: www.simrishamn.se/marintcentrum

För mer information:

Fredric Strömberg, KIMO Baltic Sea
Telefon: 0414-81 92 37
E-post: fredric.stromberg@kimobaltic.eu

Johanna Hallander, PR-ansvarig Electrolux Sverige
Telefon: 0733-55 06 61
E-post: johanna.hallander@electrolux.se

Om KIMO

Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon (KIMO) har i två decennier arbetat för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön i norra Europa. Organisationen, som består av representanter för kustkommuner, startades ursprungligen av fyra kommuner. Idag ingår 150 kommuner runt om i norra Europa.

2008 på initiativ av Simrishamns kommun bildades KIMO Baltic Sea. Drivkraften för bildandet av organisationen var behovet av att hitta hållbara lösningar på de miljöproblem, som annars hotar att på lång sikt allvarligt skada havsmiljön i norra Europa. Eftersom föroreningar i havet är ett komplext problem, som inte håller sig inom några nationsgränser, var det nödvändigt att bilda en särskild organisation för Östersjön. KIMO Baltic Sea har cirka femton medlemskommuner runt Östersjön.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • kimo baltic sea
  • electrolux
  • vac from the sea
  • marint centrum

Kontakter

Gabriella Picano

Presskontakt PR Manager Sweden +46 (0)722 309 419