Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - juni 2011

Sammanfattning av andra kvartalet 2011

• Nettoomsättningen uppgick till 24 143 Mkr (27 311) och periodens resultat till 561 Mkr (1 028), vilket motsvarar 1,97 kr (3,61) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 2% huvudsakligen som ett resultat av lägre priser.

• Rörelseresultatet uppgick till 745 Mkr (1 477), motsvarande en marginal på 3,1% (5,4) exklusive jämförelsestörande poster.

• Prispress, högre kostnader för råmaterial och sourcade produkter hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i alla regioner.

• Lägre försäljningsvolymer av vitvaror i Västeuropa och Nordamerika på grund av svag efterfrågan.

• Prishöjningar implementeras i alla regioner.

• Fortsatt starkt resultat för Professionella Produkter, inklusive en positiv engångspost på 90 Mkr.

• Stark försäljningstillväxt i Asien och en stabil rörelsemarginal.

• Stabilt kassaflöde från verksamheten.

• Slutligt avtal träffat om att förvärva Olympic Group i Egypten.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 19 juli 2011 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, Jonas Samuelson, ekonomi- och finansdirektör och chef för Glo­bal Operations inom Vitvaror samt Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2011 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • delårsrapport

Kontakter

Erik Zsiga

Presskontakt Presschef Press Hotline: 08 657 65 07

Relaterat innehåll