Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2008


Sammanfattning av tredje kvartalet 2008

  • Nettoomsättningen uppgick till 26 349 Mkr (26 374). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,6%.

  • Resultatet per aktie var 2,99 kr (2,71)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 178 Mkr (1 152) exklusive jämförelsestörande poster

  • Stabilt resultat i Nordamerika trots svag marknad, främst tack vare prishöjningar

  • Lanseringen av Electrolux i Nordamerika fortsätter att överträffa förväntningarna

• Resultatet i Europa påverkades negativt av lägre försäljningsvolymer och priser, vilket till viss del motverkats av besparingar

  • Förbättrade resultat för vitvaror i Latinamerika och Asien/Stilla havsområdet, professionella produkter och dammsugare

• Utsikten för rörelseresultatet är oförändrad, vi förväntar oss ett rörelseresultat för 2008 på 3 300-3 900 Mkr. Den ökade osäkerheten om den globala ekonomins utveckling gör det dock ytterst svårt att förutsäga marknadsutvecklingen. Vi lämnar därför ingen prognos för marknadsutvecklingen för resten av året.Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 27 oktober 2008 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg och Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information. En presentation av koncernens tredje kvartal 2008 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/irFör deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8-505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

Finansiella rapporter 2009
Bokslutsrapport 2008, 4 februari
Delårsrapport januari-mars, 22 april
Delårsrapport januari-juni, 16 juli
Delårsrapport januari-september, 26 oktober

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03. Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

 

Ämnen

  • Detaljhandel

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Erik Zsiga

Presskontakt Presschef Press Hotline: 08 657 65 07