Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – september 2012

Sammanfattning av tredje kvartalet 2012
  • Nettoomsättningen uppgick till 27 171 Mkr (25 650) och periodens resultat till 985 Mkr (825), vilket motsvarar 3,43 kr (2,90) per aktie.
  • Nettoomsättningen förbättrades med 5,9%, varav 4,6% avsåg organisk tillväxt, 5,1% förvärv och –3,8% förändringar av valutakurser.
  • Stark organisk tillväxt, framförallt i Latinamerika, Nordamerika och Asien, bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 1 461 Mkr (1 098), motsvarande en marginal på 5,4% (4,3).
  • Samtliga affärsområden förutom Europa nådde en rörelsemarginal på över 6%.
  • Förbättringar av pris, mix och volym i Nordamerika och Latinamerika hade en positivpåverkan på rörelseresultatet.
  • Det program för att optimera tillverkningsstrukturen som aviserades 2011 kommer att påbörjas för att förbättra kostnadspositionen i Europa, kostnaderna kommer att belasta fjärde kvartalet 2012.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 22 oktober 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens tredje kvartal 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsidawww.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsidawww.electrolux.com/interim-report-webcast

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information:+46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig påwww.electrolux.com/ir


Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • delårsrapport
  • electrolux

Kontakter

Erik Zsiga

Presskontakt Presschef Press Hotline: 08 657 65 07