Pressmeddelande -

Electrolux AB har den 9 juni 2004 i ett pressmeddelande offentliggjort den slutgiltiga sammanräkningen av inlösenerbjudandet.

Med anledning av inlösenerbjudandet, 1:20 likvid 200 kr, kommer Stockholmsbörsen att justera i enlighet med ”Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges´All-Share, Sector and Benchmark Indices”, regel 5.9. Electrolux serie B antal aktier i SBX index kommer fr o m fredagen den 18 juni 2004 att minskas med 14.919.750 st. och därefter uppgå till 283.475.250 st. Observera! Detta förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman 2004-06-16.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Erik Zsiga

Presskontakt Presschef Press Hotline: 08 657 65 07