Blogginlägg -

Niclas Eriksson – Om tekniskt utanförskap

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och närmare ett kontantlöst samhälle än praktiskt taget alla andra länder i världen. Tekniken och det digitala samhället gör att livet blir enklare, vi får tillgång till ny kunskap, vi blir mer effektiva och många produkter och tjänster blir billigare. Men alla har inte förutsättningar eller möjligheter att använda tekniken till sin fördel. Många svenskar är fortfarande utanför den tekniska och digitala revolutionen.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl som ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande. Därför har FN som ett av sina utvecklingsmål slagit fast att världens länder ska verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Idag arbetar politiker, företag och icke-statliga organisationer i Sverige med digital och teknisk inkludering. Från statens sida har en lång rad initiativ tagits. Den första april i år inrättades Infrastrukturdepartementet och 2018 invigdes Myndigheten för digital förvaltning – en ny myndighet som ska fungera som ett nav för digitalisering av den offentliga sektorn. Myndigheten för delaktighet arbetar bland annat med att stödja offentliga aktörer för att öka den tekniska delaktigheten. Politiken och den offentliga sektorn har ett viktigt ansvar, inte minst kommunerna som ansvarar för skolor och äldreomsorg. Men det räcker inte. Mycket av arbetet behöver även göras i det privata näringslivet.

Vi på Elgiganten har som Sveriges ledande elektronikkedja en ambition att försöka minska det tekniska och digitala utanförskapet i Sverige. Därför startade vi Elgiganten Foundation – en stiftelse vars mål är att sprida teknik och digital kompetens till alla som inte kan del av den tekniska utvecklingen i samhället. Sedan vår fond startade för tre år sedan har vi stöttat 150 olika initiativ för att på så sätt ta ett större samhällsansvar. Bland annat har vi genom Elgiganten Foundation delat ut både produkter och pengar till barnrättsorganisationen Maskros - barn och IB Läxhjälp i Rinkeby. Båda arbetar med barn som av en eller annan orsak lever i utsatthet, och som har sämre förutsättningar än andra att ta del av ny teknik. Vi har även stöttat med produkter till Stadsmissionen, Giving People, Julhjälpen, Ronald McDonald Hus och barn - avdelningar på flera lokala sjukhus samt kvinnohem. Men vi stannar inte vid donationer. Vi ändrar också vårt arbete i varuhusen och kommer inom kort att lansera ett koncept där vi erbjuder hjälp till dem som behöver lära sig mer om den nya tekniken. Det är ett litet bidrag för att minska det tekniska och digitala utanförskapet, men vi hoppas att fler – både privata och offentliga aktörer – vill gå samma väg.

Idag befinner vi oss i Almedalen där vi har släppt en rapport om tekniskt utanförskap. Rapporten är baserad på en omfattande nordisk kartläggning av det digitala och tekniska utanförskapet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Den här rapporten är ytterligare ett steg i det arbete som vi på Elgiganten har påbörjat och som vi vill utveckla tillsammans med andra aktörer. Allt för att fler ska få ta del av den magiska världen av teknik, med alla praktiska fördelar, glädje, kunskap och gemenskap som den ger.

Ämnen

  • Hemelektronik

Kontakter

Linnea Cederquist

Presskontakt PR and Communications Manager Gäller endast pressförfrågningar från media. 0701803269

Kundtjänst

Presskontakt Kundtjänst Gäller alla övriga frågor och kundärenden. 0771115115

Relaterat innehåll