Pressmeddelande -

En av fyra svenskar upplever att tillgång till och kunskap om, teknik och digitala verktyg har skapat en klassklyfta i dagens samhälle

I årets upplaga av Tekniktrubbel – en nordisk undersökning om digitalt utanförskap som utförts av Elgiganten sedan 2008 – är det tydligt att många grupper i samhället faller utanför den tekniska och digitala utvecklingen. Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och närmare ett kontantlöst samhälle än praktiskt taget alla andra länder i världen. För många innebär teknik och digitala tjänster en förenklad och mer effektiv vardag, men alla har inte förutsättningar eller möjligheter att använda tekniken till sin fördel. Rapporten visar bland annat att nästan två av fem (38 procent) äger produkter som de inte klarar av att nyttja fullt ut.

Svenska nyckeltal från undersökningen:
• En av fyra (25 procent) upplever att tillgång till och kunskap om, teknik och digitala verktyg har skapat en klassklyfta i dagen samhälle

• En av fem (20 procent) svenskar upplever att de går miste om saker för att de saknar tillgång till eller kunskap om teknik • Varannan svensk (48 procent) har under det senaste året blivit tillfrågad av en äldre släktning om hjälp med digitala verktyg och teknik 

• Sju av tio (73 procent) äldre upplever att det är svårare att hänga med i den tekniska utvecklingen nu jämfört med för bara fem år sedan 

• Nästan två av fem (39 procent) svenskar tror att det är svårt för föräldrar att hänga med i barnens digitala liv

Tekniktrubbel 2019 visar att det är vissa grupper i samhället som i större utsträckning är utsatta för det tekniska och digitala utanförskapet på grund av just bristande tillgång till och kunskap om, teknik.

- Årets undersökning visar tydligt att den tekniska utvecklingen går för fort för somliga, och det skapar klyftor och utanförskap i samhället. Det handlar dels om tillgång till teknik, men även kompetens att kunna nyttja den – till exempel har många teknikprodukter hemma med funktioner som de inte vet hur de ska använda. På Elgiganten har vi en ambition att försöka minska det tekniska och digitala utanförskapet, och för att lyckas tror vi att vi behöver vara ännu fler från både näringsliv och det offentliga som gemensamt vill göra skillnad, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten i Sverige.

Flest digitalt exkluderade bland äldre
Rapporten visar att äldre är tydligt överrepresenterade bland personer som är exkluderade från det digitala samhället, där så mycket som varannan person över 55 år upplever att tekniken har blivit så utmanande att det är svårt att hänga med i utvecklingen. Samma grupp upplever också i större utsträckning att de går miste om saker. Många äldre vill samtidigt ha mer kunskap, där fyra av tio (42 procent) svenskar över 55 år uppger att de skulle vilja ha mer kunskap om vad teknik kan användas till. Nästan var tredje (28 procent) skulle också vilja ha utbildning i hur de kan nyttja tekniska produkter.

Föräldrar och landsbygdsbor med lägre teknisk kompetens 
Förutom att äldre har svårare att hänga med i utvecklingen, så blir åldersklyftor extra tydliga mellan föräldrar och barn. Nästan två av fem (39 procent) svenskar tror att det är svårt för föräldrar att hänga med i barnens digitala liv, i takt med att internetanvändandet kryper ner i åldrarna. Utbildningsnivå och inkomstnivå är också faktorer som kan bidra till problem med teknik och digitala tjänster – varannan person (49 procent) med lägre inkomst upplever att teknikspråket blivit så komplicerat att det är svårt att hänga med i utvecklingen och ännu fler med lägre utbildning (59 procent) upplever samma svårighet. Signifikant fler personer med lägre utbildning än rikssnittet känner sig också, enligt undersökningen, isolerade från samhället på grund av krävande teknik.

En annan grupp där teknisk inkludering kan vara extra avgörande är boende på landsbygden, där brist på bredband är ytterligare en aspekt. Nästan sex av tio (57 procent) landsbygdsbor upplever också att teknikspråket har blivit så pass svårt att det är utmanande att hänga med i utvecklingen, och lika många upplever att det bara blir svårare och svårare. Bland annat är det lite fler än var fjärde (27 procent) landsbygdsbo som enbart i liten utsträckning eller inte alls känner till begreppet ”app”.

Om undersökningen 
Undersökningen är genomförd av YouGov, där 3844 respondenter över 18 år i Norden, varav 811 i Sverige, intervjuats under perioden 2019-03-18 – 2019-03-27. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Om Tekniktrubbel 
Elgiganten har genomfört Tekniktrubbel sedan 2008. Tekniktrubbel är en nordisk undersökning om digitalt utanförskap, med syftet att mäta människors attityder, kunskapsnivåer och beteenden när det gäller teknik och hemelektronik. Tekniktrubbel 2019 lanseras den 1 juli 2019 i samband med Almedalsveckan. Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på www.elgiganten.se/tekniktrubbel

Ämnen

  • Detaljhandel

Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik, vitvaror och kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. 2018 utsågs Elgiganten till ”Årets Butikskedja” vid handelsgalan Retail Award som arrangeras av Svensk Handel.

Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag närmare 3.200 anställda och 172 butiker och varuhus. Här ingår även våra Elgiganten Phone House-butikerna som du hittar i stadskärnor och gallerior över hela landet. 

Elkjøp-koncernen, där Elgiganten ingår, är ett av Nordens största detaljhandelsföretag, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland och Färöarna. Räkenskapsåret 2017/2018 uppgick koncernens omsättning till 37,3 miljarder NOK. I Norden finns totalt 415 varuhus och ca 11.000 medarbetare. Samtliga varuhus i Norden får sina produkter från det 107.000 kvm stora Nordiska Distributionscentret i Jönköping.

Elkjøp-koncernen ägs av brittiska Dixons Carphone Plc - en av Europas största återförsäljare av hemelektronik.

För mer information:
Elgiganten.se, Elkjop.no eller Dixonscarphonegroup.com

Kontakter

Linnea Cederquist

Presskontakt PR and Communications Manager Gäller endast pressförfrågningar från media. 0701803269

Kundtjänst

Presskontakt Kundtjänst Gäller alla övriga frågor och kundärenden. 0771115115

Relaterat innehåll