Nyhet -

Pressinbjudan Almedalen: Kroniskt sjuka eller kroniskt friska? Kan vi sikta högre?

Patienter med kronisk sjukdom har kroniska svårigheter i kontakterna med sjukvården. Sju av tio har aldrig diskuterat behandlingsmål med sin läkare och endast fyra av tio har en behandlingsplan. Många har problem med otillräcklig effekt av sin behandling, trots tillgång till nya moderna läkemedel. Ett exempel är patienter med reumatism – en av
de största patientgrupperna med kronisk sjukdom. Trots behandling med ofta effektiva biologiska läkemedel har många kvarstående problem med smärtande, svullna och inflammerade leder.

➤ Vilka alternativ står till buds i dag för dessa patienter?
➤ Hur kan vi arbeta mer proaktivt för att undvika att patienterna försämras
och går in i sjukskrivning?
➤ Vilka satsningar behöver göras för att även dessa patienter ska må bra och leva ett
normalt liv utan att hindras av sin sjukdom?

PRAKTISK INFORMATION:
Datum: Måndagen den 4 juli 2016, kl. 13.20–14.20.
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeister, Tage Cervins gata 8, Visby.

MEDVERKANDE:
Sofia Ernestam, registerhållare, Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister
Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, landstingsråd, Stockholms läns landsting
Jonas Andersson (L), regionråd Västra Götalandsregionen
Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne
Suzanne Ahlqvist, styrelseledamot, Reumatikerförbundet.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • reumatologi
  • reumatoid artrit
  • rheumatism
  • reumatism

Relaterade event