Pressmeddelande -

Almedalen 2011: Alla barn med diabetes har rätt till individuell behandlingsplan i skolan

Att ha diabetes är en livslång utmaning. Diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige, mer än 350 000 personer är drabbade och många av dem är barn. Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn.

Vi har idag stora kunskaper om hur diabetes ska behandlas. Det visar sig att barn med diabetes ibland underpresterar i skolan jämfört med sina klasskamrater. Med tanke på att vi vet hur man ska ta hand om barn med diabetes är detta inte acceptabelt. Alla som är inblandade i barnens vardag måste hjälpas åt så att sjukdomen inte skapar större problem än nödvändigt.

“Det är fullständigt oacceptabelt att drygt hälften av alla barnen saknar en individuell skriftlig plan för behandling av hypoglykemi”, säger Margareta Nilsson, ordf Svenska Diabetesförbundet, en av paneldeltagarna under seminariet “Hur kan vi hjälpa barn med diabetes i skolan?”

Lilly vill skapa utrymme för bättre diabetesvård, för bättre egenvård och stöd för barn med diabetes och på Lillys seminarium i Almedalen diskuterades hur man kan förbättra förutsättningar för barn med diabetes att få en bra start i livet med bättre stöd och utbildning. Seminariet lyfte fram vikten av att man tar diabetes på allvar under skoltiden och att det är viktigt att fastställa vem/vilka som har ansvar för att ett barn med diabetes får det stöd det behöver för att behandla sin sjukdom på ett bra sätt.

Vem/vilka ska ha ansvar för ett barns diabetes under skoltiden och hur får barnet det stöd som behövs? Är det lärare, elevhälsan, förärldrar, barnet själv, sjukvården, eller någon form av samverkan? Är det en resursfråga? Dessa frågor diskuterades ur ett praktiskt, medicinskt och ekonomiskt perspektiv.

Rosita Ilvered är diabeteskonsulent och driver ett utvecklingsprojekt i Jönköping som syftar till att ge barn en trygg och jämlik skolgång.

“Jag arbetar inom vården men fungerar som en länk mellan alla intressenter. Föräldrar ska inte behöva lära ut detta till lärarna”, berättar Rosita som idag ger stöd till totalt 260 barn, varav 190 grundskolebarn, inom ramen för projektet som finansieras genom allmänna arvsfonden.

Landstinget har varit ovilligt att finansiera så länge det inte finns erfarenhet som visar att barnen blir hjälpta. Det här är ett projekt som förhoppningsvis kan visa på positiva resultat för barnen och bana vägen för liknande lösningar i hela landet.

“Det är viktigt att vi följer upp barnens skolresultat och det är inte acceptabelt att vi inte ska ge barn med diabetes det stöd som de behöver i skolan”, säger Christer Jonsson (c), landstingsråd i Kalmar och ledamot av SKL:s sjukvårdsdelegation .

“Vi ska också följa upp Jönköpingsprojektet och se över hur vi kan hitta andra sätt att jobba med elevhälsan”, avslutar Christer Jonsson.

Samtliga medverkande:
Christer Jonsson, ledamot (c) av SKL:s sjukvårdsdelegation, Mona Landin-Olsson, ordf Svensk förening för diabetologi, Margareta Nilsson, ordf Svenska Diabetesförbundet, Svante Norgren, Svenska Barnläkarföreningen, sekt för endokrinologi och diabetes, Rosita Ilvered, Diabeteskonsulent/SFSD styrelseledamot, Inger Maurin, 2:a vice ordf Lärarförbundet, Carin Landsmer, Lilly Diabetes.

För ytterligare information:
Cecilia Björkman, Kommunikationschef, Lilly, Tel: 070-609 88 36
Madeleine Wallding, External Affairs Manager, Lilly, 070-609 88 29

Lilly Diabetes
Lilly har i mer än 80 år satsat på att hjälpa patienter med diabetes och har kontinuerligt utvecklat innovativa behandlingsmetoder för läkare och patienter. Eli Lilly & Company har stått bakom en rad betydande framsteg inom diabetesbehandlingen. Lilly var först med att ta fram insulinet 1923.

…och de andra 364 dagarna
De flesta diabetespatienter träffar sin läkare en gång om året. Men de stora utmaningarna möter man under årets andra 364 dagar, då man ska klara sig på egen hand. Lilly uppmärksammar detta och erbjuder, förutom effektiva mediciner och bra hjälpmedel, också självhjälpsverktyg i form av grupputbildningar, dataspel, sms-tjänster och annat stöd som hjälper personer med diabetes att själva ta kontroll över sin sjukdom – de andra 364 dagarna.

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • almedalen

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Relaterat innehåll