Pressmeddelande -

Potensproblem slår hårt mot partnern

Män med potensproblem har en tendens att underskatta hur problemen påverkar deras partner. Detta bekräftades av en studie som nyligen publicerades i Journal of Sexual Medicine. Studieresultaten visade att partnern påverkas negativt i samma utsträckning som den drabbade men samtidigt får en lika förbättrad relation och sexuell tillvaro om rätt behandling ges.

Av de män som deltog i DETECT-studien* uppgav 17 procent att de hade relationsproblem innan behandlingen med potensläkemedlet Cialis (tadalafil) påbörjades. Siffran kan uppfattas som låg när man tänker på den påverkan som potensproblem ofta har i ett parförhållande. Men den visar också att män tenderar att underskatta betydelsen av ett fungerande sexliv i sin definition av vad som är en bra och väl fungerade relation.

Stefan Arver, överläkare och klinikchef Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, som ledde den svenska delen av studien säger:

– Om en behandling upplevs som framgångsrik blir ofta den känslomässiga problematiken lättare.

Behandling av potensproblem kan förbättra ett förhållande på många olika plan. I studien ses ett starkt samband mellan en förbättrad potens och minskade relationsproblem, vilket visar att relationsproblem för mannen ofta är sexuellt relaterade. Studien bekräftar också den allmänna uppfattningen att män i högre grad än kvinnor värderar samlagets betydelse för ömsesidig tillfredsställelse. Efter ett års behandling med Cialis uppgav endast 4 procent att de fortfarande hade kvar sina relationsproblem. 

Var femte svensk man drabbas av erektionsproblem men i dag är de flesta problemen behandlingsbara. För många är det svårt att inleda samtalet om problemen med sin partner och många är omedvetna om den hjälp som finns att tillgå. På hemsidan www.hittatillbaka.nu finns flera tips om hur man inleder ett samtal och hur man tillsammans söker professionell hjälp.

*DETECT (Determinants of Continued Use of Tadalafil) är en ettårig studie som utvärderar det kliniska behandlings resultatet av Cialis (tadalafil) under en 12-månadersperiod. Studien är publicerad i Journal of Sexual Medicine, vol 6, issue 12, December 2009.

För mer information och bildmaterial:

www.hittatillbaka.nu 

För mer information om Cialis:

Elisabeth Järvheden, Marknadschef Cialis, Lilly Sverige, telefon: 070-609 88 40

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • cialis
  • eli lilly
  • erektionsproblem
  • livskvalitet
  • potens
  • tadalafil
  • relationsproblem

Eli Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag. Lilly grundades i USA 1876 och huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA. Lilly har ca 40 000 anställda över hela världen och tillhandahåller receptbelagda läkemedel inom en lång rad terapiområden. Med en bred portfölj av väletablerade och effektiva cancerbehandlingar satsar Lilly Onkologi på en fortsatt utveckling av nya, skräddarsydda behandlingsalternativ som kan bidra till framtidens cancervård.

För mer information gå in på www.lilly.se

Relaterat innehåll