Nyhet -

Hur skapar vi en säker arbetsplats?

När Byggbranschens viktiga initiativ Håll Nollan innan jul arrangerade seminarium på ämnet ”Säkrare byggen med bättre upphandlingar” var Ellevio inbjudna att berätta om hur vi arbetar med våra upphandlingar och efterlevnad hos våra entreprenörer.

Ellevios hållbarhetschef Christian Jakobsson och Eric Coulibaly, chef för entreprenadupphandling hos Ellevio berättade under rubriken Så skapar Ellevio förutsättningar för en säker arbetsplats – krav och kontroll sett till leverantörsleden, om utvecklingen av företagets upphandlingsprocess.

Samarbete mellan hållbarhet och inköp

För Ellevio, precis som för många andra företag idag, är det idag extra viktigt att vid en upphandling försäkra sig om att man ser till hela leverantörskedjan. Inför arbetet med att utveckla Ellevios upphandlingar ställde man sig frågan vad man kunde göra för att våra hållbarhetskrav verkligen var de som sen styrde det verkliga arbetet i slutänden? En sak stod klart och det var att tjockare pärmar med fler instruktioner, rutiner och krav inte var det man behövde. Lösningen hittade man istället i ett tätare samarbete mellan avdelningarna Hållbarhet och Inköp där man tillsammans tog fram en ny process för ansvarsfulla inköp, med ett antal tillägg:

 • Självskattning - Leverantören gör egen utvärdering och bifogar efterfrågade bevisdokument.
 • Onboarding - Vid nytt avtal kalibrerar Ellevio och entreprenören så att ställda hållbarhetskrav uppfylls.
 • Hållbarhetsplan - Entreprenören presenterar en avtalsspecifik hållbarhetsplan som ger avdrag på pris.
 • Efterlevnad - Utökade audits och kontroller av efterlevnad.

Avslutningsvis fanns bland annat en fråga hur man ser till att kraven efterlevs.

- Vi anser det nödvändigt att driva de som lägger anbud att integrera arbetsmiljökrav i sina kalkyler och projektplanering, svarade Eric Coulibaly.

- Vår nya bilaga för hållbarhetskrav beskriver tydligt vad vi förväntar oss och ger en bättre grund till våra olika former av audits, fortsatte Christian Jakobsson.

Ulrika Dolietis, vd för Håll Nollan, vad är din syn på upphandlingsprocessen och inköp kopplat till ett säkerhetsarbete?

- Jag anser att upphandlingarna är mycket viktiga här, men i kombination att man följer upp. Uppföljningen blir ett kvitto på att entreprenören förstått och följer kraven, men även ett sätt att förklara sina krav om det visar sig att entreprenören inte förstått alla. Förändringen kanske inte går i en handvändning utan är en successiv utveckling där en beställare kan bidra mycket.

Vad tar du med dig från dagen?

- Arbetet med hållbarhetsbilagan i upphandlingen är oerhört viktigt och ett bra steg. I och med den berättar man för leverantören vad man har för förväntningar på entreprenören. Det är ett sätt att göra kraven begriplig, avslutar Ulrika Dolietis. 

Ämnen

 • Energifrågor

Kategorier

 • värmland
 • stockholm
 • skaraborg
 • halland
 • gästrikland
 • dalarna
 • bohuslän
 • säkerhet

Regioner

 • Västra Götaland

Presskontakt

Ellevios pressjour

Presskontakt tillgänglig dygnet runt, året om tillgänglig dygnet runt, året om 020-20 20 60

Jesper Liveröd

Presskontakt presschef Media och samhällskontakter +46 70 929 96 23

Relaterat innehåll