Pressmeddelande -

Ellevio drar ner investeringsplaner för perioden 2020-2023

Med ett år kvar på den nuvarande reglerperioden har Ellevio gjort en översyn av investeringsplanerna för nästkommande reglerperiod. Basinvesteringarna i elnätet kommer minska med 40 procent, jämfört med plan och föregående period. En direkt följd av det nya regulatoriska ramverket med sänkta tillåtna intäkter.

Det var i augusti 2018 som den sittande regeringen beslutade om en ny förordning för elnätsregleringen den kommande reglerperioden, 2020-2023. Förordningen innebär en sänkt tillåten intäkt, vilket kommer att påverka alla svenska elnätsföretag, från statligt och kommunalt ägda till privata företag.

Med ett år kvar på den nuvarande reglerperioden, 2016-2019, har Ellevio genomfört en översyn av sina investeringsplaner för den nästkommande perioden, för att anpassa till det nya ramverket. Under perioden 2020-2023 kommer Ellevio att investera 4,3 miljarder i sitt elnät, så kallade basinvesteringar. Detta innebär en minskning med mer än 40 procent jämfört med de ursprungliga planerna samt investeringarna under 2016-2019. En sänkning som kommer att ha en negativ påverkan på elnätsinfrastrukturen samt samhället i stort.

Ramverket stödjer inte målen

Investeringarna kommer att fokusera på fortsatt vädersäkring i landsbygdsområden samt att säkerställa kapacitet i städerna, bland annat för att möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Investeringarna i nästa generations elmätare är inte inkluderade i ovanstående planer, då dessa kommer att fastställas under våren efter det att upphandlingen slutförts.

Ellevio menar att det nya regulatoriska ramverket inte stödjer de långsiktiga målen att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet och att möjliggöra övergången till ett klimatsmart samhälle. Redan idag är kapaciteten ett problem i de större städerna i Sverige.

‒ Vi har gjort hårda prioriteringar i investeringsplanerna, där vi har fokuserat på de allra viktigaste projekten för våra kunder och för vårt samhälle. Vi vet att det finns många projekt som inte kan vänta så mycket längre, men det nya ramverket ger oss inga andra möjligheter än att sätta dessa projekt på väntelista så länge. Vi har en skyldighet inte bara gentemot våra kunder och samhället att leverera el på ett säkert sätt med en hög leveranssäkerhet, utan också mot våra anställda, entreprenörer, leverantörer, långivare och ägare att styra vårt företag på ett ansvarsfullt sätt, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

”Sätter energiomställningen på spel”

Investeringar behövs för att se till att det finns tillräcklig kapacitet för nya affärsverksamheter, bostadsbyggande, kommunala transporter, skolor, sjukhus med mera i de växande städerna. Som ägare av elnätet i Stockholm förväntas Ellevio att leverera en hög leveranssäkerhet i sina elnät samtidigt som man ska möjliggöra den fortsatta expansionen av staden. Även vädersäkringen ute i våra landsbygdsområden behöver fortsätta. Trots att mycket har gjorts under de senaste 15 åren så är arbetet långt ifrån färdigt.

‒ Vi skulle behöva öka takten, något som inte är möjligt med det nya ramverket. Det här är inte en ideal situation för någon. På kort sikt kommer den nya regleringen att leda till sänkta men mer volatila priser, men jag är oroad att vi på lång sikt sätter hela energiomställningen på spel. Vi riskerar att hamna i en situation där elnätet kommer att hindra oss från att uppnå klimatmålen, dels i termer av möjlighet att hantera större volymer förnyelsebar el och kapacitet att möjliggöra växande städer men även i effektivitet och smarthet, säger Johan Lindehag.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • halland
  • gästrikland
  • dalarna
  • bohuslän
  • skaraborg
  • värmland
  • stockholm
  • pressmeddelande

Regioner

  • Västra Götaland

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 940 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. 

Presskontakt

Ellevios pressjour

Presskontakt tillgänglig dygnet runt, året om tillgänglig dygnet runt, året om 020-20 20 60