Pressmeddelande -

Uppdatering efter stormen Alfrida: Fredag kl 09.30

Reparationsarbetet i spåren av stormen Alfrida fortsätter under fredagen. Vid 9-tiden på morgonen återstår cirka 500 kunder utan ström och prognosen är att samtliga dessa ska ha elen tillbaka under sen eftermiddag.

Arbetet fokuseras på de norra delarna av Vallentuna, framför allt kring Kårsta, Uddra, Bällsta, Orkesta och Össeby-Garn. Resurser från andra delar av landet har skickats till Vallentuna för att förstärka arbetet och totalt är ett 30-tal personer igång och arbetar i fält.

- Elnätet är rejält skadat på många håll, med knäckta stolpar, avslitna ledningar och hundratals träd som ligger mot ledningar. Reparationsarbetet måste göras varsamt, så att vi inte riskerar säkerheten för vår personal, säger Thomas Saubach, driftchef på Ellevio.

När arbetet startade i morse var cirka 500 kunder utan ström. Prognosen är att samtliga ska ha elen tillbaka senast vid 16-tiden i eftermiddag. Det kan tillkomma nya fel under dagen, som inte är kända i dagsläget. Det innebär att arbetet sannolikt kommer fortsätta även under helgen med att åtgärda de sista återstående felen.

- De fel som återstår i det skedet är i lågspänningsnätet, de sista ledningarna in till kunden, och det är väldigt få kunder per fel. Det innebär mycket arbete för att varje kund ska få el igen. Vi arbetar systematiskt och målet är att fixa samtliga fel, säger Thomas Saubach.

Uppdaterad information om avbrottsläget: www.ellevio.se/stromavbrott/

Information och råd vid strömavbrott: www.ellevio.se/rad-vid-stromavbrott/

Kunder som är utan ström i 12 timmar eller mer kommer automatiskt få avbrottsersättning på kommande faktura. För eventuella skador som uppstår på grund av strömavbrott och som inte täcks av avbrottsersättningen, kan kunderna begära ersättning separat.

Mer information om ersättning och skadestånd finns på www.ellevio.se/avbrottsersattning/

Felanmälan är öppen dygnet runt på 020-44 11 00.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • pressmeddelande
  • stockholm

Regioner

  • Västra Götaland

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 940 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. 

Presskontakt

Ellevios pressjour

Presskontakt tillgänglig dygnet runt, året om tillgänglig dygnet runt, året om 020-20 20 60