Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avfall Sverige och mässan Elmia Avfall & Återvinning i nytt samarbete

Avfall Sverige och Elmia Avfall & Återvinning har beslutat samarbeta kring en stark mässa för branschens alla aktörer inom avfallshantering och återvinning. Mässan ingår i sin tur i en större mötesplats för hållbart samhällsbyggande.

Avfall Sverige ser samarbetet som ett steg i riktningen mot att medverka till att skapa den marknadsplats som sektorn behöver för att utvecklas.

-  Avfallshanteringen befinner sig i snabb utveckling. Det växer fram nya behov och lösningar som behöver mötas på den sorts mötesarena som Elmia Avfall & Återvinning erbjuder. Därför vill Avfall Sverige bidra till att utveckla branschen som helhet genom att vara en aktiv samarbetspartner, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Samarbetet innebär bland annat att Avfall Sverige arrangerar föreläsningar för mässbesökarna samt förlägger ett seminarium inom ämnesområdet som en parallell aktivitet under mässan.

-  Det känns otroligt spännande att inleda ett samarbete med Avfall Sverige som officiell samarbetsparter till mässan. Det kommer att märkas i såväl scenernas programpunkter som på mässan, säger Tanja Lundberg, Projektledare för Elmia Avfall & Återvinning.

Mässan kommer att arrangeras som en del av ”Mötesplatsen för det hållbara samhället”, med fokus på kommunal teknik och miljöteknik inom vatten, energi, avfall och återvinning. Samarbetet med Avfall Sverige, Svensk Fjärrvärme, Svenskt Vatten och flera andra branschföreningar öppnar möjligheten att skapa en heltäckande mötesplats inom miljö- och kommunalteknik.

-  Mötesplatsen är resultatet av att Elmia Avfall & Återvinning, Fjärrvärmemässan och VA-mässan arrangeras parallellt för första gången. Det blir Nordens största mötesplats för kommunal teknik och miljöteknik med minst 350 utställare och 8-10 000 besökare, säger Jakob Hirsmark, Business Development Manager, Elmia.

Hittills har 275 utställare bokat montrar såväl inomhus som på utomhusområdet, där stora demonstrationsytor finns tillgängliga. Under mässan kommer även ett stort antal seminarier, öppna föredrag, mingel och andra aktiviteter att arrangeras.

Elmia Avfall & Återvinning arrangeras den 30 september – 2 oktober 2014 på Elmia i Jönköping.

www.elmia.se/avfall

Kontakt:

Tanja Lundberg, projektledare, +46 76 548 60 33, tanja.lundberg@elmia.se

Veronika Albert, presservice, +46 36 15 22 34, veronika.albert@elmia.se 


Ämnen


En miljövänlig treklöver

Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa med demoytor både inom- och utomhus som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som hela tiden växer i betydelse.  Nu arrangeras Elmia Avfall & Återvinning parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad. Det är ett nytt grepp och en stor satsning i samarbete med flertalet viktiga branschföreningar i dessa sektorer.

Presskontakt

Lotta Frenssen

Lotta Frenssen

Presskontakt VD Elmia AB +46 36 15 20 00

Relaterade event