Gå direkt till innehåll
Belönad forskare räddar naturskogar med bioenergi

Pressmeddelande -

Belönad forskare räddar naturskogar med bioenergi

Bioenergi behöver inte tära på resurserna, utan kan tvärtom rädda viktiga miljövärden.
Det har den brasilianske forskaren Laércio Couto och hans team bevisat.
För detta arbete blev han den första mottagaren av utmärkelsen World Bioenergy Award.

World Bioenergy Award delades för första gången ut vid öppnandet av den internationella konferensen och mässen World Bioenergi 25 maj i Jönköping. Konkurrensen var hård med 90 nominerade från hela världen. Bland dem valdes sju finalister ut. Juryn valde Laércio Couto för att han genom sin praktiskt inriktade forskning visat att det går att förena miljöhänsyn och energiproduktion.
Grunden för hans arbete är eukalyptus, ett trädslag som 1904 introducerades i Brasilien. Det växer mycket snabbt och blev tidigt en råvara för skogsindustrin, men Laércio Couto såg även dess potential för energiproduktion.

Räddar naturskogar

– Eukalyptus erbjöd lösningen på ett problem, förklarar Laércio Couto som intresserade sig för träslagets potential redan under studietiden.
Brasilien använder sedan många år restprodukter från odling av sockerrör som bränsle i kraftverk, men det finns bara tillgängligt under sju månader om året. Resten av tiden har kraftverken matats med naturskog och fossila bränslen. Det har både påverkat det globala klimatet negativt och fört med sig ingrepp i känsliga miljöer som Amazonasdjungeln.
– I anslutning till sockerplantagerna finns 200 miljoner hektar mark som inte odlas och inte lämpar sig för sockerrör. Vi behöver inte hugga ett enda träd i känsliga områden, säger Laércio Couto.
Istället används obrukad mark för att odla eukalyptus och resultatet blir att kraftverken kan köras tolv månader om året på biomassa, utan att störa känsliga miljöer. 

Det krävs samarbete

Vid prisutdelningen tackade han kolleger och företag runt hela världen som på olika sätt bidragit till att teorier har kunnat utvecklas till praktik handling.
– En forskare är ingen ensam ö i världen, det är inte heller företag. Var och en bidrar med en tegelsten, men det är bara tillsammans som vi kan bygga ett storslaget tempel.
Övriga nominerade till priset var Pentti Hakkila, Finland, Ralph E. H. Sims, Nya Zeeland, D.R. Ranade, Inden: Harry Stokes, USA: John Swaan, Kanada och Bernt Svensén, Sverige.
Bakom priset står World Bioenergy Association samt arrangörerna av konferensen och mässan World Bioenergy 2010, som hölls på Elmia i Jönköping 25-27 maj.

Bildtext: – Ingen forskare, inget företag lever på en egen ö. Alla måste bidra och samarbeta för att lösa framtidens energiförsörjning, påpekade Laércio Couto, den förste bioenergipristagaren.

Ytterligare bilder och andra texter från World Bioenergy och parallellmässan Elmia Recycling to Energy finns på

www.worldbioenergy.com

World Bioenergy 2010 pågår till och med torsdagen den 27 maj.

Ämnen

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se