Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Biobaserad kraftvärme tar udden av pristoppar för el

Utbudet av el från biokraft ökar när temperaturen sjunker. Det motverkar delvis de pristoppar som kan uppstå på grund av elbrist. Anledningen är helt enkelt att när det blir kallare och därmed efterfrågan på biobränslebaserad fjärrvärme ökar, så kan kraftvärmeverken producera mer el, och samtidigt få avsättning för mer spillvärme som fjärrvärme.

Idag finns ca 150 biokraftproducenter spridda över hela landet. Ungefär hälften är kraftvärmeverk som producerar både fjärrvärme och el från biobränsle samtidigt. En fjärdedel är industrianläggningar inom företrädesvis skogsindustrin och en fjärdedel är biogasanläggningar, vilka ofta försörjs med rötgas från avloppsreningsverk.

Biokraften växer och är nu Sveriges tredje största kraftslag, efter vattenkraft och kärnkraft, och med sina 12 TWh (1 TWh = en miljard kWh) ger den fyra gånger så mycket som vindkraften, eller ungefär tre gånger så mycket som en kärnkraftsreaktor av Barsebäckstorlek.

Bränslet som används till biokraft är nästan uteslutande biprodukter av olika sorter. Främst biprodukter från skogsindustrin, både i form av avverkningsrester samt spån, flis och bark från sågverken. Även energirika s.k. lutar från massaindustrin används i stor utsträckning till värme- och elproduktion. Vissa massaindustrier har på senare tid till och med blivit självförsörjande på el.

Idag täcks enligt Svensk Fjärrvärme hela 56 % av det svenska uppvärmningsbehovet av fjärrvärme.

– Att Sverige ligger långt framme inom kraftvärme från förnybara bränslen och inom fjärrvärme generellt är en anledning till det stora intresset för Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair, som äger rum på Elmia den 20-22 september i år. Årets mässa ser lovande ut, med ett ökat internationellt intresse för fjärrvärme och kraftvärme som ett energieffektivt uppvärmningssätt, säger Jakob Hirsmark, ansvarig för Elmias Energiprogram.

Fjärrvärmemässan, 20-22 september 2011, Elmia, i samarbete med Svensk Fjärrvärme. http://www.elmia.se/fjarrvarme

 

Bildtext1 - Diagram över elförbrukningen i Sverige: Den svenska elanvändningen uppgick enligt Svensk Energis preliminära summering av elåret 2010 till 146,5 TWh, något högre än den svenska elproduktion på 144,6 TWh.El från kraftvärme bidrog med 19,2 TWh, varav 12,1 TWh var grön el i form av biokraft. Förnybara källor i form av bio-, vind- och vattenkraft stod tillsammans för 57 % av den inhemska elproduktionen. Nettoimporten av el var 1,9 TWh, motsvarande drygt 1% av elanvändningen.

Bildtext2: Kraftvärmeverk Torsvik, levererar förutom fjärrvärme även ca 80 miljoner kWh (80 GWh) el per år. El och fjärrvärme som Jönköping Energi säljer till företag och privatpersoner i regionen.

Bildtext 3: Jakob Hirsmark, ansvarig för Elmias Energiprogram, vilket bland annat innehåller den nordiska Fjärrvärmemässan.

Ämnen


Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair är sedan 1982 den nordiska mötesplatsen för leverantörer och användare av utrustning, tjänster och bränslen inom fjärrvärme-, fjärrkyla- och kraftvärmesektorerna. Hit kommer besökare från främst Nordeuropa för att träffa utställare från de nordiska och baltiska länderna. Mässan arrangeras tillsammans med branschföreningen Svensk Fjärrvärme, med 150 medlemsföretag inom fjärrvärmesektorn.

Nästa mässa arrangeras 20-22 september 2011, samtidigt som Elmia Fastighet (www.elmia.se/fastighet ), Elmia Waste & Recycling (www.elmia.se/waste-recycling ) samt Elmia Park & Golf (www.elmia.se/parkogolf ). Totalt väntas 600 utställare och 20.000 professionella besökare.

www.elmia.se/fjarrvarme

Relaterade event

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se