Gå direkt till innehåll
Delegater från 60 länder skrev historia

Pressmeddelande -

Delegater från 60 länder skrev historia

World Bioenergy 27-29 maj 2008 befäste mässans och konferensens ställning som världens ledande mötesplats för framtidens energiproduktion. – Här samlas beslutsfattare och tillverkare från hela världen. Tillsammans skriver vi historia. Så viktig är World Bioenergy, ansåg Sveriges näringsminister Maud Olofsson. På plats fanns beslutsfattare från 60 länder, bland dem Polens biträdande premiärminister och finansminister, EU-kommisionens miljörådgivare Alfonso Gonzalez Finat och Marcos S. Jank, som företräder majoriteten av Brasiliens etanolproducenter. Som avslutning på konferensen medverkade Danmarks klimatminister Connie Hedegaard via videolänk. Hon underströk hur viktig World Bioenergy är för det globala klimatarbetet och inbjöd deltagarna till en förkonferens till stora miljökonferensen i Köpenhamn 2009. Hon bekräftade sin svenska ministerkollegas uppfattning att det var historia som skrev på World Bioenergy 2008 på Elmia i Jönköping. Årets mässa och konferens skilde sig på flera sätt från de två föregående. Det framgick tydligt att bioenergi håller på att växa från klimatprojekt till en avgörande fråga för världens tillväxt. På mässan handlade det om affärer, stora affärer, med insatser på nivån många miljoner, oavsett om det räknas i dollar eller kronor. Wilfred H. Muskens var sannolikt investeraren med mest pengar. Han är ansvarig för den amerikanska delstaten Pennsylvanias internationella kontakter. Där har man bildat en fond för förnyelsebar energi på 850 miljoner dollar, fem miljarder kronor. Dessutom hamnade biodrivmedel mer i fokus den här gången. Biobränslen står inför ett verkligt genombrott. Det visade bland annat en föreläsning av Rolf Willkrans, miljöexpert på Volvo. Han pekade på att kostnaderna för drivmedel bara är någon procent av konsumentpriset på olika varor, vilket betyder att det inte finns några ekonomiska hinder att gå över till biobränsle i transporter. – Mässan och konferensen har båda varit mycket framgångsrika, både genom utbytet av idéer och kunskap och de affärsmöjligheter som har skapats här i Jönköping, summerar Alan Sherrard, Elmias projektledare för World Bioenergy. På World Bioenergy 2008 medverkade 1200 delegater från cirka 60 länder. 200 företag varav hälften utländska, ställde ut. Mässan besöktes av 5664 personer.

Ämnen

Relaterat innehåll

Relaterade event

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se