Gå direkt till innehåll
Elmias resultat starkt präglat av pandemin

Pressmeddelande -

Elmias resultat starkt präglat av pandemin

Elmia AB redovisar för verksamhetsåret 2020 ett resultat på minus 113 Mkr. Bolagets omsättning uppgick till 48 Mkr.

Covid-19 (Corona) pandemin har inneburit ett utmanande år där förutsättningarna förändrats radikalt för mäss- och mötesbranschen. Påverkan på Elmias verksamhet har varit stor och är mycket tydlig i det ekonomiska resultatet för 2020.

– Det har i Elmias historia aldrig varit så få mässor, möten och event på Elmia under ett år som under pandemiåret 2020. Konsekvenserna kommer vi att få leva med under många år framöver. Det gäller inte minst bolagets försvagade ekonomiska situation, säger Lotta Frenssen, vd Elmia AB.

 

Varsel och uppsägningar

Som en följd av den kraftigt negativa ekonomiska utvecklingen har Elmia under året vid två tillfällen tvingats varsla och till slut säga upp ett 40-tal medarbetare.

– Medarbetarna är vår absolut viktigaste tillgång och det är naturligtvis en tuff situation för varje enskild individ men också för Elmia att förlora så många kompetenta och drivna medarbetare. De som är kvar gör nu allt för att vända den negativa utvecklingen och återigen bygga långsiktig och lönsam tillväxt genom att skapa värden för våra kunder och partners samt utveckla nya typer av möten, mässor och event, säger Lotta Frenssen.

  

Ny mässhall skjuts på framtiden

Konkurrensen inom mötesindustrin blir allt tuffare och själva upplevelsen på plats förväntas bli allt mer central i det fysiska mötet. Behovet av att utveckla Elmias område och anläggning kvarstår. Dock tvingas nu Elmia på grund av den ekonomiska situationen att skjuta upp den planerade fastighetsutvecklingen som omfattar bland annat ny mässhall och en ny restaurang.

  

Konsekvenser för besöksnäringen

Elmia spelar en viktig roll för regionen och sätter Jönköping på kartan. Ett normalt år generar Elmia omkring 800 miljoner kronor till besöksnäringen, att detta saknas under ett år som detta drabbar regionen hårt.

– Därför är fortsatta satsningar på utveckling av anläggningen och verksamheten viktig. Elmia är och förblir en säker, flexibel och attraktiv mötesplats för affärsutveckling, innovationer och upplevelser. Som mötesplats har Elmia fantastiska förutsättningar att fortsatt skapa attraktion för kommunen, regionen och Sverige, säger Lotta Frenssen.

  

Inomhusgolf och digitala möten som lyfte tillverkningsindustrin

Utvecklingen av upplevelserika möten har fortsatt trots pandemin. Golf är en av de aktiviteter som ökat kraftigt under året, kanske inte minst för att golf är en sport där människor kan träffas säkert, dela erfarenheter och uppleva saker tillsammans. I december öppnades Elmia Golf Center - Nordens största träningsanläggning med golfsimulatorer. Anläggningen är en inom Norden unik miljö med enkel logistik, exklusiv restauration och proffsutrustning. Möjligheten att träna och spela golf inomhus utgör ett komplement till de nio välrenommerade golfbanor som ligger i och kring Jönköping. Elmia Golf Center förstärker därmed Jönköping som golfdestination.

Elmia Subcontractor Connect 2020 var en digital satsning som gav tillverkningsindustrin nya möjligheter att knyta kontakter i en tid när möjligheterna att träffas fysiskt är begränsade. Under fyra dagar arrangerades en digital matchmaking mellan leverantörer och inköpare i samarbete med Enterprise Europe Network, EEN. Detta resulterade i 400 möten mellan nära 300 leverantörer och 70 inköpare från 26 länder.

– Under året har vi, trots rådande läge, lyckats leverera en rad möten av varierande storlek. Vi har lärt oss massor vad gäller att tänka nytt samt hur vi kan nyttja digitala verktyg. Det är nu viktigt att vi använder det vi lärt oss och tar tillvara alla positiva lärdomar och det utvecklingsarbete vi lyckats genomföra. Jag är helt övertygad om att efterfrågan på det fysiska mötet med upplevelser, utbyte av erfarenheter, innovationer och affärsutveckling kommer vara större än någonsin när pandemin väl är över, säger Lotta Frenssen.

  

För mer information, kontakta:

Lotta Frenssen, vd Elmia AB +46 36 15 20 38

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I slutet av oktober 2020 lanserade Elmia tillsammans med branschkollegor siten Vi ses säkert där vi samlat kunskap kring hur man kan arrangera säkra mötesplatser med fokus på att minimera smittspridning av Covid-19. Mässbranschen har gedigen erfarenhet och en handlingsplan för hur vi kan öppna upp våra verksamheter på ett säkert sätt. Vi är redo för att med säkra mötesplatser driva återstarten av Sverige.

__________________________________________________

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se