Gå direkt till innehåll
Emilia Astrenius Widerström
Emilia Astrenius Widerström

Pressmeddelande -

Nio av tio naturbrukselever har en positiv bild av lantbruket

Naturbrukselever ser fortsatt positivt på svenskt lantbruk. Det visar en undersökning som Elmia Lantbruk låtit göra under ett inspirationsseminarium på mässan. 94 procent av deltagarna i enkäten svarade att de har en positiv bild av lantbruksyrket.

Över 1 000 elever från svenska naturbruksgymnasier runtom i landet samlades under onsdagen för att inspireras till att välja ett yrke inom lantbruket. Av eleverna som deltog i en mentometerundersökning svarade 94 procent att de har en positiv bild av lantbruksyrket.

När mässan senast arrangerades, under 2016, svarade 73 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig arbeta inom lantbruket i framtiden. Siffran från årets undersökning har stigit till 77 procent.

– Att allt fler ungdomar ser en framtid inom lantbruket är oerhört positivt. Det visar att branschen går en ljus framtid till mötes. Som mässa har vi en viktig uppgift att öka intresset bland yngre, och att ta del av de här siffrorna är glädjande, säger Maria Lindsäth, mässansvarig för Elmia Lantbruk.

Emilia Astrenius Widerström, moderator under seminariet och till vardags ordförande för LRF Ungdomen, gläds av siffrorna. För henne visar de att framtiden säkras, något hon dagligen arbetar för i sin ordföranderoll.
– Ungdomarna är framtiden och att de vill arbeta i branschen är jätteviktigt, säger Emilia.

Sedan förra undersökningstillfället har populariteten bland de olika segmenten inom lantbruket skiftat. 2016 års enkätsvar visade att yrken inom turism, matförädling och hästföretagande lockade mest, medan mjölk- och köttproduktion inte alls var lika intressant. Tvärtom visar resultatet från årets undersökning. De pekar på att naturbrukseleverna gärna arbetar med mjölk- och köttproduktion samt växtodling, som var det mest populära svarsalternativet.

Årets mässtema är ”smart lantbruk” där teknikutveckling får ett stort utrymme. Sju av tio elever menar att det är viktigt med hög digitalisering inom lantbruket. Per Frankelius, universitetslektor på Linköping Universitet och föreläsare under seminariet, betonar vikten av att teknik inom lantbruket fortsätter att utvecklas.

– Lantbruket är beroende av ny teknik. På kort tid har det kommit väldigt många nya innovationer och så kommer det fortsatt att vara framåt i tid, säger Per.

Ämnen

Kategorier


Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Elmia en offensiv position som mötesplats - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster.

Relaterade event

Elmia - mässarrangören i Jönköping

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch. Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

http://www.elmia.se