Pressmeddelande -

Blandade känslor vid tillströmning av nya medlemmar

Vi har från bl a Elöverkänsligas Riksförbund ropat om att många människor kommer att må dåligt av 5G. Vi sitter nu i den situationen att vi har fått rätt. Många människor ringer till vårt kansli på Elöverkänsligas Riksförbund och berättar hur dåligt de mår av den nya tekniken. Vårt medlemsantal har också ökat den senaste tiden. Det är med blandade känslor, som vi konstaterar detta.

Det saknas helt forskning som studerat effekter på människors hälsa och på djurlivet av 5G. Däremot finns det en forskningsrapport som kommit fram till att strålningen kan bli så intensiv att den når de nivåer som tidigare visats orsaka omedelbara vävnadsskador enligt Strålskyddsstiftelsen. De säger att intensiteten kan öka 5-faldigt med 5G (se https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/04/bryssel-stoppar-5g-miljoministern-vill-inte-salja-ut-invanarnas-halsa/).

Vi kräver ett stopp för fortsatt utbyggnad av 5G. Det är många i hela världen, som arbetar för detta. Det är t ex The 5G International Appeal (https://www.5gappeal.eu/), som skrivits av 247 forskare och läkare – bl a den internationellt erkände svenske forskaren Lennart Hardell. Nu har denna appell mer än 125 000 undertecknare. Vi har också Robert F. Kennedy Jr (brorson till fd president John F. Kennedy och son till fd senator Robert F. Kennedy). Han leder idag organisationen Children´s Health Defense. Där är man djupt oroad över 5G.

Elöverkänsligas Riksförbund

Marianne Ketti

Ordförande

             

Tommy Friborg

Kassör

Ämnen

  • Funktionsnedsättning

Elöverkänsligas Riksförbund ar en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet

Riksförbundet har till uppgift att:

  • ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående
  • verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar
  • sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet
  • som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål
  • arbeta för mer forskning och utbildning inom Riksförbundets intresseområde satsa på opinionsbildning för att påverka