Pressmeddelande -

Nätbolag höjer priserna

3000 eller 9000 kronor för att vara ansluten till elnätet. Så mycket kan det variera för en elvärmd villa mellan Sveriges elnätbolag, beroende på var man bor. Elnätbolagen har monopol och kan höja priserna när de önskar. I den fria elmarknaden kan vi bara välja elleverantör, inte nätbolag. Elnätbolagen har monopol på elledningarna där du bor och alla måste betala deras taxor. Och den kan skilja rejält. För en villa kan elnätet kosta allt mellan 3 000 och 10 000 kronor om året med samma förbrukning. Tre gånger så mycket, för i princip samma tjänst. Lika stor skillnad är det för mindre förbrukare och lägenhetstaxor. Som en följd av det är bolagen lönsamma och de bästa företagen har en vinstmarginal före skatt på över 28 procent. Medeltalet är 13 procent, en hög siffra eftersom verksamheten saknar konkurrens och man inte behöver ta samma risker som företag på en fri marknad. Elnätföretagen sätter sina taxor själva och taxorna granskas i efterhand av Energimarknadsinspektionen. Från och med 2012 kommer taxorna istället att godkännas av Energimarknadsinspektionen innan de träder i kraft. Då kan taxorna öka ännu mer. Konkurrensverket har varnat för att den nya regleringen öppnar för stora höjningar. Elnätsbolagen har haft stora kostnader de senaste åren. Efter stormarna har man tvingats rusta upp elnätet för att förhindra avbrott, och man håller dessutom på att installera nya elmätare med fjärravläsning. Det är stora investeringar, men elnätbolagen räknar med att tjäna in detta på minskat underhåll och enklare avläsning. Elnätsbolagen har ansvaret för att mäta din elförbrukning och levererar de uppgifterna till ditt elhandelsbolag. Enligt ellagen ska avläsningen göras varje år och efter nästa år kommer avläsningen att göras varje månad. Elnätsbolaget måste leverera el till alla. Därför får de också ta betalt för kostnaden för nya installationer. Hur mycket det får kosta är ofta föremål för tvister. Man kan överklaga en anslutningskostnad som man tycker är för hög till Energimarknadsinspektionen. Elprisguiden har granskat elnätsföretagens taxor och listar elnätsavgifterna på elprisguiden.se/elnat där man kan räkna ut sin elnätkostnad i en interaktiv kalkyl. Man kan själv påverka sin elnätkostnad genom att se till att man har rätt säkring och rätt tariff. Att ha för stor säkring kostar för mycket i fasta avgifter. Det går att säkra ner sig, eventuellt måste man installer en effektvakt som ser till att elslukande apparater inte kopplas på samtidigt och får huvudsäkringen att lösa ut. Många elbolag har flera olika tariffer som är anpassade för olika typer av förbrukare. Mer material: Lista på de elnätföretag som höjt priset mest Elnätpriser för olika förbrukare

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Elprisguiden.se är en konsumentsida för prisjämförelse och konsumentinformation om elmarknaden.

Kontakt:

Magnus Askaner, 070-855 98 35

guiden@elprisguiden.se

Relaterat innehåll