Nyhet -

Marknadskontroll av elektriska produkter

En viktig del av Elsäkerhetsverkets arbete för trygg och störningsfri el är kontrollen av att elektriska produkter är säkra.

Arbetet sker bland annat genom marknadskontroll då verkets inspektörer besöker återförsäljare, importörer och tillverkare. De elektriska produkterna, som exempelvis lampor och DVD-spelare, kontrolleras på plats och vid misstanke om brister i konstruktion och/eller dokumentation köps produkten in för ytterligare tester.

Valet av butiker sker slumpmässigt

Vid avdelningen för elektriskt materiel arbetar åtta inspektörer som arbetar med bland annat marknadskontroll. Marknadskontroll utförs i hela landet och urvalet är till större delen slumpmässigt.

– Vi är noga med att göra marknadskontroller över hela landet och att besöka såväl större kedjor som mindre butiker, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Dialog om ansvar

Vid en kontroll tittar inspektörerna bland annat på att stickproppar, anslutningsladdar och uttag ser bra ut samt att produkterna har rätt märkning och dokumentation. Marknadskontrollen regleras av EU-lagstiftning, vilket innebär att den ska utföras på samma sätt och med samma krav i alla länder som omfattas av reglerna för CE-märkning. Vid en kontroll i en butik vill inspektörerna gärna föra en dialog med butiksinnehavarna för att informera om Elsäkerhetsverkets arbete och om butiksinnehavarens ansvar vid försäljning av elektriska produkter. 

– Alla butiksinnehavare känner inte till att de är ansvariga för produkterna de säljer, säger Martin. Detta är också ett bra tillfälle för butiksinnehavaren att ställa frågor.

Försäljningsförbud och varningsannonsering

Efter att produkterna köpts in registreras de i ett ärendehanteringssystem. Därefter skickas produkterna till ett testningsinstitut för en omfattande analys. Bland annat kontrolleras IP-klass, skydd mot elchock och värmekänslighet. Efter några veckor får verket tillbaka ett protokoll från testningstillfället. Visar det sig att produkten inte uppfyller säkerhetskraven kan verket sätta försäljningsförbud på den. Verket kan också besluta om varningsannonsering för försäljningsförbud med återtagande av produkten från slutanvändare.  

Vem får betala?

Vid ett försäljningsförbud är det oftast försäljningsstället där produkten köptes in som faktureras för kostnaderna som verket haft för inköp och provning. Denna kostnad brukar ligga mellan 5 000 till 15 000 kronor.

Ny webbplats om marknadskontroll

Marknadskontroll.se är en ny webbplats där aktuell information om marknadskontroll finns samlad. Webbplatsen är framtagen i ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket och andra myndigheter som deltar i Marknadskontrollrådet. Syftet med webbplatsen är att informera näringsidkare och allmänhet om produktsäkerhet och marknadskontroll. Där finns bland annat information om vilka myndigheter som är ansvariga för olika produkter och EU-direktiv. På marknadskontroll.se publiceras även Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud och du kan ta del av information om CE-märkning och annan obligatorisk märkning på produkter.

Mer information hittar du på www.elsakerhetsverket.se

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11